Działalność naukowo-badawcza

  1. Rola instytucji w kształtowaniu procesów rozwojowych obszarów wiejskich;
  2. Zrównoważony rozwój sektora żywnościowego i obszarów wiejskich, w tym zwłaszcza znaczenie różnych instrumentów polityki ekonomicznej w dynamizowaniu zmian prowadzących do równowagi między rozwojem ekonomicznym, społecznym i środowiskowym;
  3. Badanie uwarunkowań poprawy spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej regionów;
  4. Rola funduszy UE w dynamizowaniu przemian rozwojowych rolnictwa i obszarów wiejskich w ujęciu regionalnym.
  5. Wybrane aspekty ekonomii dobrobytu i rola kultury w rozwoju gospodarki
kpg-2.jpg [189.02 KB] kpg-1.jpg [38.33 KB] kpg-3.jpg [17.04 KB]
kpg-4.jpg [52.26 KB] kpg-5.jpg [113.57 KB] kpg-6.jpg [93.05 KB]
kpg-7.jpg [32.04 KB] Okładka_cr.jpg [28.43 KB] Okładka zrwo rozw.png [240.19 KB]