Działalność dydaktyczna

Przedmioty prowadzone przez Katedrę Polityki Gospodarczej

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć

Studia I stopnia , przedmioty podstawowe

Prawo

wykłady

Psychologia

wykłady

Studia I stopnia przedmioty kierunkowe

Ekonomia integracji europejskiej

wykłady

Gospodarka regionalna

wykłady

Polityka gospodarcza

wykłady

Polityka społeczna

wykłady

Studia I stopnia, przedmioty specjalistyczne

Ekonomia agrobiznesu i obszarów wiejskich

wykłady ćwiczenia

Ekonomia gospodarki żywnościowej Unii Europejskiej

wykłady ćwiczenia

Ryzyko w działalności gospodarczej

wykłady

Podstawy metodyczne w doradztwie

ćwiczenia

Samorząd terytorialny

wykłady ćwiczenia

Instytucjonalne wsparcie rozwoju obszarów wiejskich

ćwiczenia

Ekonomia regionów górskich

ćwiczenia

Socjologia samorządu terytorialnego

ćwiczenia

Doradztwo w biznesie

wykłady ćwiczenia

Zarządzanie projektami

wykłady ćwiczenia

Ekonomia ekologiczna

wykłady ćwiczenia

Doradztwo w alokacji funduszy europejskiej

wykłady ćwiczenia

Instrumenty polityki ekologicznej

ćwiczenia

Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych

wykłady ćwiczenia

Ekonomiczna ocena warunków gospodarowania

ćwiczenia

Ekonomia i organizacja przemysłu spożywczego

wykłady ćwiczenia

Rynek nieruchomości w Unii Europejskiej

ćwiczenia

Polityka regionalna w Unii Europejskiej

ćwiczenia

Konsulting ekonomiczny

wykłady ćwiczenia

Studia II stopnia, przedmioty podstawowe

Prawo gospodarcze

wykłady

Historia myśli ekonomicznej

wykłady ćwiczenia

Studia II stopnia przedmioty specjalistyczne

Agrobiznes międzynarodowy

wykłady

Teoria gospodarki przestrzennej

wykłady ćwiczenia

Prawo pracy

ćwiczenia

Odpowiedzialność etyczna w biznesie

ćwiczenia

Etyka w biznesie

ćwiczenia

Planowanie rozwoju regionalnego

ćwiczenia

Regionalne i lokalne uwarunkowania rozwoju

ćwiczenia

Metody aktywizacji społeczności lokalnych

ćwiczenia

Metody i techniki analizy regionalnej

wykłady ćwiczenia

Projekty i programy UE

wykłady ćwiczenia

Interwencjonizm w europejskiej polityce rolnej

wykłady ćwiczenia

Polityka regionalna w UE

wykłady ćwiczenia

Wspólna Polityka Rolna UE

wykłady ćwiczenia