Mgr Ryszard Hall

 • telefon: 17 872 41
 • e-mail: rhall@ur.edu.pl
 • adres: ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, pok. 402

Stanowisko

 • asystent dydaktyczny

Prowadzone zajęcia

 • Technologie informacyjne
 • Informatyka gospodarcza
 • Systemy informacyjne i bazy danych w sektorze publicznym
 • Narzędzia informatyczne w analizie finansowej
 • e-Administracja

Zakres badań naukowych

 • Zastosowania informatyki
 • Analiza danych pochodzących z badań pierwotnych
 • Analiza ekonomiczno-finansowa
 • Wykorzystanie środowiska VBA do tworzenia aplikacji i automatyzacji obliczeń w środowisku MS Office

Pełnione funkcje i prace organizacyjne

 • Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć i szkoleń z zakresu technologii informacyjnych we współpracy z firmami szkoleniowymi
 • Administrator laboratorium egzaminacyjnego ECDL w Instytucie Finansów
 • Egzaminator dla kilku produktów ECDL (Base, Standard, Advanced, e-Guardian, e-Citizen, e-Nauczyciel, IT Security)
 • Przeprowadzanie różnego typu egzaminów na międzynarodowy certyfikat ECDL
 • Członek zespołu ds. Harmonogramów zajęć w Instytucie Ekonomii i Finansów
 • Utworzenie i rozwijanie oprogramowania: system egzaminacyjny; elektroniczny arkusz zarządzający i archiwizujący efekty pracy studentów; harmonogram zajęć; analiza danych kwestionariuszowych
 • Korekta techniczna i skład tekstów publikacji naukowych

Ukończone kursy i szkolenia

Udział w szkoleniach potwierdzonych certyfikatami wydanymi przez Microsoft:

 • MS-10174 Configuring and Managing Microsoft SharePoint 2010
 • MS-10231 Designing a Microsoft SharePoint 2010 Infrastructure
 • MS 2310CL Developing Web Applications Using Microsoft Visual Studio 2008
 • MS 6420 Fundamentals of a Windows Server 2008 Network Infrastructure and Application Platform
 • MS 6425AL Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Active Directory Domain Services

Inne szkolenia

 • Zastosowanie metod statystycznych w procesie dydaktycznym
 • Studium wykonalności inwestycji wg metodologii Banku Światowego
 • Szkolenia zakończone uzyskaniem uprawnień egzaminatora ECDL PROFILE w zakresie: BASE (B1, B2, B3, B4), STANDARD (S1, S2, S3)
 • Szkolenia zakończone uzyskaniem uprawnień egzaminatora ECDL ADVANCED: A1, A2, A3, A4
 • Szkolenia zakończone uzyskaniem uprawnień egzaminatora specjalistycznych produktów ECDL: e-Guardian, e-Citizen, e-Nauczyciel
 • Podstawy programowania w języku R

Uzyskane certyfikaty zawodowe certyfikowane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne

 • ECDL Advanced „A1 - Zaawansowane przetwarzanie tekstów”
 • ECDL Advanced „A2 - Zaawansowane arkusze kalkulacyjne”
 • ECDL Advanced „A3 - Zaawansowane użytkowanie baz danych”
 • ECDL Advanced „A4 - Zaawansowana grafika menadżerska i prezentacyjna”

Współpraca z praktyką gospodarczą, instytucjami

 • Wieloletni trener i szkoleniowiec z zakresu zastosowań informatyki współpracujący z licznymi firmami szkoleniowymi
 • Doświadczenie na stanowisku informatyka w sektorze bankowym
 • Doświadczenie w korzystaniu z aplikacji MS Office i środowiska programistycznego VBA w zastosowaniach praktycznych
 • Przygotowanie, wdrożenie i analiza danych w zakresie badań ankietowych dla celów komercyjnych i naukowych
 • Doświadczenie w zakresie wykonywania analiz ekonomiczno-finansowych

Publikacje (wybrane)

 • Hall R.,(2021) Realizacja zdalnych egzaminów za pomocą autorskiej aplikacji wykorzystującej środowisko Excel/VBA [w:] E. Ziemba, A. Karmańska (red.),Transformacja cyfrowa organizacji i społeczeństw, (s. 280–300), Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,  ISBN 978-83-7875-730-6.

 • Hall R. (2020), Bezpieczeństwo systemów informatycznych instytucji edukacyjnych (na przykładzie procesu udostępniania treści egzaminacyjnych) [w:] A. Szewc-Rogalska (red), Informacyjne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw i gospodarki. Wyzwania i perspektywy, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 182–200.

 • Hall R, (2015), Ewolucja systemu certyfikacji ECDL - wpływ zmian w procedurze oceny egzaminów na jakość systemu certyfikacji [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Społeczeństwo, przedsiębiorstwa i regiony w dobie gospodarki elektronicznej, red. prof. dr hab. Michał Gabriel Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów

 •  Hall R, (2014), Zmiany w systemie certyfikacji umiejętności komputerowych ECDL a popularność tego systemu certyfikacji na terenach górskich i podgórskich Polski południowo-wschodniej [w:] Acta Carpathica 7, red. J. Gąsior, S.J. Wołoszańska, B. Alvarez, W. Janowska-Kurdziel, Mitel, Rzeszów.

 • Hall R, (2012), MS Office, jako środowisko budowy aplikacji „ADA” do analizy i raportowania wyników badań kwestionariuszowych [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Społeczeństwo informacyjne - stan i perspektywy rozwoju, red. C.F. Hales, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012.