Mgr Karolina Jezierska

 • Telefon: (17) 872-17-71
 • E-mail: kajezierska@ur.edu.pl
 • Adres: ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, pokój 103

Stanowisko

Asystent dydaktyczny

Prowadzone zajęcia

 • Analiza strategiczna
 • Kreatywność i innowacyjność w biznesie
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa
 • Ekonomika i zarządzanie w organizacjach publicznych
 • Nowoczesne systemy motywowania
 • Teoria przedsiębiorstwa
 • Zachowania przedsiębiorcze
 • Zarządzanie w sektorze publicznym
 • Polityka zatrudnienia i wynagrodzeń

Zakres badań naukowych

 • Przedsiębiorczość i jej rola w procesach rozwoju społeczno-gospodarczego
 • Podmiotowe i przedmiotowe uwarunkowania przedsiębiorczości w teorii przedsiębiorstwa
 • Rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce na tle Unii Europejskiej
 • Startupy i ich rozwoju w polskim ekosystemie
 • Źródła finansowania innowacyjnych przedsiębiorstw
 • Zakres badań naukowych, klasyfikacja JEL: L26, M13, M21, R11.

Ukończone studia, kursy i szkolenia

 • Studia podyplomowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie „Rachunkowość I finanse” organizowane przez Wyższą Szkołę Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2014,
 • Studia podyplomowe Narodowego Banku Polskiego „Mechanizmy funkcjonowania strefy EURO”, współorganizowane przez Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2013,
 • Szkolenie: Kasjer walutowo-złotowy, Aktywator Świętokrzyski, Kielce 2014,
 • Szkolenie: Organizacja i technik prac biurowych, Rzeszów 2012,
 • Szkolenie: Uwarunkowania zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, Rzeszów 2012,
 • Kurs Samodzielny księgowy, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Rzeszów, 2012,
 • Obsługa programu komputerowego CDN OPTIMA i PŁATNIK,
 • Obsługa systemu księgowego PROFILE.

Wybrane publikacje

 • Chudy-Laskowska K., Czyżewska M., Jezierska K. , Piecuch T., (2021) Entrepreneurial Competencies in Research Based on EntreComp Among Student Youth in Poland, European Research Studies Journal , Volume XXIV, Issue 3, 2021, p. 509-522. 

 • Jezierska K., Tomczuk M., (2020). Potencjał startupów jako innowacyjnych przedsiębiorstw na rynku polskim [W:] Samotność czy pustynia osamotnienia, Wyd. Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu - Stalowa Wola, s. 127 – 143, ISBN 978-83-957929-4-6.

 • Kozioł K., Czyżewska M., (2020). Diagnoza poziomu kompetencji przedsiębiorczych studentów wybranych uczelni według metodologii EntreComp, Przedsiębiorczość - Edukacja, ISSN 2083-3296, 16(1), s. 45-61, DOI: 10.24917/20833296.161.4

 • Chmiel J., Kozioł K., Pitera R., (2020). Evaluation of the effectiveness of early warning models on the example of enterprises operating in SEZ, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 46(2), s. 69-81, DOI:10.25944/znmwse.2020.02.6981.

 • Kozioł K., Pitera R., (2020). An Assessment of the Reliability of Discriminatory Models on the Basis of the Bankruptcy of Comapanies in 
  the Food Industry in Poland, Folia Oeconomica Stetinensia, p-ISSN 1730-4237, e-ISSN 1898-0198, Volume 20, Issue 1, s. 221-231, DOI: 10.2478/foli-2020-0013

 • Pitera R., Chmiel J., Kozioł K.,(2020). Credibility of Discriminatory Models on the Example of Enterprises from the Lubelskie and Podkarpackie Voivodeships, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sec. H Oeconomia, ISSN 0459-9586, Vol 54, No 3, s. 91-99, DOI:10.17951/h.2020.54.3.91-99.

 •  Chmiel J., Kozioł K., Pitera R., (2019). Verification of early warning models on enterprises from the SEZS Europark Mielec, Organization & Management Scientific Quarterly FULL ISSUE No. 4 (48), s.5-15, DOI: 10.29119/1899-6116.2019.48.1].

 • Kozioł K., Pitera R., Czyżewska M., (2019). Analiza możliwości zastosowania metod wyceny przedsiębiorstw do startupów, Studia i Prace wyd. Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ZN. 174, 47-63, ISSN 1234-8872..
 • Kozioł K., Pitera R., (2018). Kredyt bankowy jako podstawa zewnętrznego finansowania małych i średnich przedsiębiorstw sektora usług, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Warszawa-Kraków: 32 (2), 152-163.
 • Kozioł K., Pitera R., (2018). Wybrane metody oceny ryzyka przedsięwzięć startupowych, Studia i Materiały Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski, Nr 1/2018 cz. 2, 151-159.
 • Kaliszczak L., Kozioł K., (2017). Lodeterminants of the development of start-up undertakings in the context of economic security of polish economy, Przegląd Nauk o Obronności Wojskiej Akademii Technicznej, nr 4, 123 – 136.