Konferencje naukowe

Katedra Ekonomiki i Zarządzania organizuje od 2006 roku cykliczne Międzynarodowe Konferencje Naukowe pt. ,,Przedsiębiorstwo i region”:

  • Przedsiębiorstwo i region. Przedsiębiorstwo i region w procesie transformacji. 7-9.12.2006. Iwonicz Zdrój
  • Przedsiębiorstwo i region. Współdziałanie i współpraca. 9.11.2007. Iwonicz Zdrój
  • Przedsiębiorstwo i region. Konkurencyjność a innowacyjność.  7.11.2008. Rzeszów - Łańcut
  • Przedsiębiorstwo i region. Uwarunkowania rozwojowe w obliczu kryzysu globalnego i spowolnienia gospodarczego w polskiej gospodarce.12.11.2010. Rzeszów
  • Przedsiębiorstwo i region. Uwarunkowania wykorzystania funduszy unijnych w regionie i przedsiębiorstwie.  18-19.11.2011. Przemyśl
  • Przedsiębiorstwo i region. Budowanie strategii wzrostu wartości przedsiębiorstw i regionów.  9.11.2012. Rzeszów