Dr inż. Paweł Zawora

 • telefon: 17 872 1641
 • e-mail: pzawora@ur.edu.pl
 • adres: ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, pokój D1-413

Stanowisko

 • adiunkt dydaktyczny

Prowadzone zajęcia

 • Informatyka gospodarcza
 • Technologie informacyjne
 • Zastosowanie informatyki w gospodarce

Zakres badań naukowych

 • Uwarunkowania aktywnego uczestnictwa jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju społeczeństwa informacyjnego

Pełnione funkcje i prace organizacyjne

 • Organizacja VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej : Społeczeństwo Informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych Rzeszów - Lwów 2016 r.
 • Organizacja Konferencji Naukowej: Efektywność i skuteczność gospodarowania finansami jednostek samorządu terytorialnego w kontekście stabilności finansowej, Rzeszów 2014 r. 
 • Organizacja VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej : Społeczeństwo Informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych Rzeszów, Słowacja, Węgry 2014 r.

Artykuły i rozdziały w monografii

 • Zawora Paweł, Zuzanna Pocheć, Perspektywy rozwoju kryptowalut opartych na technologii blockchain (na przykładzie Bitcoina) [w:] Informacyjne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw i gospodarki. Wyzwania i perspektywy, pod red. naukową Aliny Szewc-Rogalskiej, ISBN 978-83-7996-781-0, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2020, s. 133-143.
 • Zawora J., Zawora P. (2019). Determinanty finansowe realizacji inwestycji przez jednostki samorządu terytorialnego w latach 2013-2018, Finanse Komunalne, nr 11-12, s. 7-17.
 • Zawora J., Zawora P. (2017). Możliwości finansowania działalności inwestycyjnej przez gminy województwa podkarpackiego, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 4 (129), s. 279–292. 
 • Zawora P., Zawora J., Instytucjonalne wsparcie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Zeszyt 44 (4/2015), Rzeszów 2015, s. 420-432.
 • Zawora P., Instrumenty rozwoju lokalnego wykorzystywane w samorządach gminnych. Prace Naukowe Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015, s. 302-310. 
 • Zawora P., Doskonalenie cech przywódczych kadry zarządzającej metodą horse assisted education Wyzwania współczesnego zarządzania  Toruń 2015, s. 175-186.  
 • Zawora J., Zawora P., Realizacja inwestycji samorządowych w formie partnerstwa publiczno-prywatnego, Przedsiębiorstwo i Region 7/2015, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, s. 123-133.