Dr inż. Paweł Szura

Stanowisko

 • adiunkt dydaktyczny

Prowadzone zajęcia

 • Matematyka,
 • Technologie Informacyjne,
 • Ekonometria i wnioskowanie statystyczne,
 • Badania operacyjne,
 • Prognozowanie i symulacje
 • E- biznes,
 • Komputerowe wspomaganie procesów podejmowania decyzji,
 • Seminarium licencjackie

Doświadczenie w prowadzeniu zajęć poza wydziałem

 • Zarządzanie Projektami,
 • Informatyka,
 • Programowanie komputerów (Pascal Delphi i VBA),
 • E-biznes (technologie PHP),
 • Systemy komputerowe (Linux, bash),
 • Projektowanie systemów informatycznych (technologia ASP).

Zakres badań naukowych

 • Metody ilościowe w badaniach społeczno-ekonomicznych.
 • Metody ilościowe w zarządzaniu.
 • Narzędzia i technologie informatyczne w zarządzaniu.
 • Systemy informatyczne.

Granty i projekty badawcze

 • „Określenie wewnątrz regionalnego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego”, numer grantu: NN114 190837, nr umowy: 1908/B/H03/2009/37
 •  „Badanie wykluczenia społecznego w województwie podkarpackim”,  sekretarz projektu w okresie 01.2010r. -12.2010r, projekt realizowany w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • „Badanie adaptacyjności podkarpackich przedsiębiorstw” – specjalista do spraw badań, projekt realizowany przez Małopolski Instytut Gospodarczy 01.2009- II 2010

Pełnione funkcje i prace organizacyjne

 • Opiekun roku kierunku Ekonomia stacjonarna 2019.
 • Koordynator przedmiotu Matematyka.
 • Członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych.
 • Członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Nierówności Społeczne.
 • Prowadzenie szkoleń dla osób z poza społeczności akademickiej;  w ramach projektu BPD szkolenia:2010/12: ”Zarządzanie projektami”, „„Kreowanie wizerunku organizacji w Internecie”, „E- Biznes - Internet w promocji i rozwoju firmy” - 09.2010.
 • Ekspert z certyfikacją PARP w programie „Wspieranie działalności eksportowej” w zakresie „Wykorzystanie Internetu w działalności eksportowej – handel elektroniczny” (SPO RZLD 2.3 sch. B).
 • Ekspert Foresight w projekcie „Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego” prowadzonym przez Politechnikę Rzeszowską w ramach przygotowanie strategii rozwoju woj. Podkarpackiego, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 • Ekspert w programie „Transfer wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze agrobiznesu”
 • Ekspert w szkoleniu projektu TRANSPOD SMWI: „Teleinformatyka a rozwój wsi. Wykorzystanie rozwiązań ICT w rolnictwie, przemyśle rolno spożywczym, turystyce oraz dla stymulowania przedsiębiorczości wiejskiej”, Białystok, 22 października 2009r.
 • Budowa kliku aplikacji wykorzystywanych na Wydziale np.:
  • do realizacji procesu testów (komputerowych z bezpośrednią oceną) „Excel Test”
  • aplikacji do generowania przelewów elektronicznych w formacie ELIXIR (dtpli)

Ukończone kursy i szkolenia

 • studia podyplomowe„Wspólna Polityka Rolna i Rozwój Obszarów Wiejskich - zarządzanie Funduszami Strukturalnymi”.
 • studia podyplomowe  „Statystyka dla ekonomistów”.
 • międzynarodowe uprawnienia certyfikowanego Project Managera  SPMP- IPMA lev. D –certyfikat no.: 117/2007/SPMP
 • międzynarodowe uprawnienia z zakresu zarządzania projektami: Certyfikat APMG: PRINCE2 Foundation nr 02330687-01-VZV8
 • kurs programowania w języku R (pakiet 6 szkoleń)
 • egzaminator Advanced ECDL  nr: PL – EA0269
 • egzaminator ECDL  nr: PL – E1160
 • egzaminator  EPP e-Guardian ECDL nr: PL -EEG0029
 • egzaminator  EPP e-Nauczyciel 
 • egzaminator  IT Security ECDL 
 • egzaminator e-Citzen ECDL  nr: PL – EEC0643
 • uprawnienia  SEP nr: E/461/RZ/2000
 • certyfikat ECDL-A AM3 nr PL-A3000420 (Przetwarzanie tekstu, poziom zaawansowany)
 • certyfikat ECDL-A AM4 nr PL-A4000708 (Arkusze kalkulacyjne, poziom zaawansowany)
 • certyfikat ECDL-A AM5 nr PL-A5000158 (Bazy danych, poziom zaawansowany)
 • certyfikat ECDL-A AM6 nr PL-A6000284 (Grafika menadżerska i prezentacyjna, poziom zaawansowany)
 • certyfikat ECDL-Ekspert
 • certyfikowane szkolenie „Zarządzanie ryzykiem zgodnie z metodologią M_o_R”
 • certyfikowane szkolenie „Budżetowanie w projektach zarządzanych zgodnie z metodyką PRINCE2”
 • certyfikowane szkolenie „ECDL Advanced –Bazy danych”
 • certyfikowany kurs Microsoft MS 5929 „Microsoft Office Project Server 2007, Managing Projects and Programs”
 • certyfikowany kurs Microsoft MS 6420 „Fundamentals of Windows Server 2008 Network Infrastructure and Application Platform”

Współpraca z praktyką gospodarczą, instytucjami

 • Współpraca z  PTI (Polskim Towarzystwem Informatycznym) i  Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu (PL-CE0007) w ramach:  Edukacyjne Laboratorium ECDL nr: PL-LAB0108
 • Współpraca z  Instytutem Socjologii UR.
 • Wieloletnia prowadzenie bezpłatnych zajęć przygotowujących do zdobycia certyfikatów ECDL  dla stud. wydziału

Pozostałe

Publikacje najnowsze po 2015 r:

 • Szura P., 2020: P.: „Wyzwania i kierunki rozwoju outsourcingu systemów informatycznych” [w] Szewc A. (red): „Informacyjne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw i gospodarki. Wyzwania i perspektywy”, Rzeszów 2020.

Pozostałe publikacje:

 • Szura P., 2013. Awaryjność sprzętu komputerowego w gospodarstwach domowych w województwie Podkarpackim [w] „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, nr 32”, Rzeszów 2013
 • Szura P., 2013. Analiza wyposażenia gospodarstw domowych w powiatach ziemskich Podkarpacia w sprzęt ICT” [w] „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, nr 36”, Rzeszów 2013
 • Szura P., 2013. Pomiar wewnątrzregionalnego zróżnicowania gospodarki sektora informacyjnego Podkarpacia” [w] „Wewnatrzregionalne zróżnicowanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie podkarpackim”, praca zbiorowa pod red. Naukowa M.J. Króla, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013 (rozdział w monografii)
 • Szura P., Hales C., Kuta-Pałach M., Wilk S., 2010. Badanie adaptacyjności Podkarpackich przedsiebiorstw w warunkach dynamicznych zmian gospodarczych - Raport z badań” rozdział III  „Raport z badań metodą Foresight”, ISBN 978-83-911496-4-1, MIG, Rzeszów 2010, s.101-154.
 • Szura P., Drozd K., 2010. Zarządzanie Projektem, ISBN 978083-7667-032-4, Wydawnictwo MITEL, Rzeszów 2010.
 • Szura P., Drozd K., 2010. Kreowanie wizerunku organizacji w Internecie, ISBN 978083-7667-032-5, Wydawnictwo MITEL, Rzeszów 2010.
 • Szura P., 2009. Wykorzystanie i perspektywy rozwoju technologii GPS [w] Społeczeństwo informacyjne. Wybrane aspekty gospodarki elektronicznej, Wydawnictwo MAX-DRUK Drukarnia Medyczna, Rzeszów 2009, s. 319-329.
 • Szura P.: “Basic Methods of Projects’ Management that incorporates  Risk  Analysis” [w] “The Information Society – Development  perspectives” red. Colin F. Hales Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, ISBN 978-83-7338-431-6, str. 143-157, ( j. angielski).
 • Szura P., 2008. Porównanie kosztów i efektywności wybranych metod zapewnienia niezawodności systemów informatycznych [w] „Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych” red. Colin F. Hales, Wydawnictwo URz, Rzeszów 2008, ISBN 978-83-7338-383-8, s. 423-434.
 • Szura P.:„Wprowadzenie do VBA w przykładach” w „Wykorzystanie narzędzi informatycznych w naukach ekonomicznych. Przykłady i zadania”, red. Colin F. Hales, Wydawnictwo URz, Rzeszów 2007, ISBN 978-83-7338-310-4, s. 124 – 144.
 • Szura P.:„Wybrane nowoczesne metody komputerowego wspierania decyzji w zakresie zarządzania i kształtowania produktu” w „Transfer wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze agrobiznesu” red. S. Makarski, Wydawnictwo URz, Rzeszów 2007, ISBN 978-83-7338-274-9, s. 180 – 195.
 • Szura P.:„Innowacyjne zastosowania technologii ICT w agrobiznesie – rolnictwo precyzyjne” w Transfer wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze agrobiznesu. Uwarunkowania, mechanizmy, efekty”, red. S. Makarski, Wydawnictwo URz, Rzeszów 2007, ISBN 978-83-7338-319-7, s. 374 – 389.
 • Szura P.:„ Praktyka „WPR”, a sytuacja rolnictwa jako główna determinanta stanu obszarów wiejskich w realiach Polski” w „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy – Problemy globalizacji i regionalizacji część 2”, Uniwersytet Rzeszowski Zeszyt Nr 9 – red. Michał G. Woźniak, ISBN 83-60545-13-8, wyd. MITEL, Rzeszów 2006, s. 305-320,