Dr inż. Dorota Jankowska

 • telefon: 17 8721650
 • e-mail: djankowska@ur.edu.pl
 • adres: 35 -601 Rzeszów, ul. Ćwiklińskiej 2 pok. 208

Stanowisko

adiunkt dydaktyczny

Prowadzone zajęcia

 • statystyka opisowa
 • statystyka pedagogiczna
 • wnioskowanie statystyczne
 • ekonometria
 • ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych
 • analiza dynamiki zjawisk rynkowych
 • seminarium licencjackie
 • seminarium magisterskie

Zakres badań naukowych

 • Aplikowanie metod ilościowych w badaniach społeczno-ekonomicznych  i rolniczych. Modelowanie zjawisk gospodarczych. Metody taksonomiczne w analizach regionalnych.

Staże i pobyty naukowo-badawcze i dydaktyczne

 • Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Zakład Ekonometrii i Statystyki (4-15.05.2015) 
 • Uniwersytet w Saragossie, Wydział Ekonomii i Biznesu (30.09.– 10.10.2014) 
 • Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki (cykliczne w ramach wymiany bezpośredniej)

Pełnione funkcje i prace organizacyjne

 • Członek Komisji ds. Promocji
 • Członek Komisji Rekrutacyjnej
 • Członek PTE w Rzeszowie

Ukończone kursy i szkolenia

 • Studia podyplomowe: MBA dla Inżynierów, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UR
 • Szkolenie StatSoft Polska: Statystyczne projektowanie badań opinii publicznej oraz badań marketingowych przy wykorzystaniu oprogramowania STATISTICA:
  • Analiza danych ankietowych
  • Analizy wielowymiarowe
  • Metody statystyczne w marketingu i badaniach rynku
 • Szkolenie w ramach projektu „Podkarpacka nauka dla przedsiębiorczości” realizowanego przez RARR S.A. w Rzeszowie z zakresu:
  • zarządzanie projektami badawczymi;
  • pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych;
  • komercjalizacja wyników badań naukowych;
  • ochrona własności intelektualnej i przemysłowej;
  • promocja i marketing badań naukowych. The Quality of Life

Publikacje

Najważniejsze publikacje

 • Jankowska, M. Lechwar. 2014. Modelowe i praktyczne aspekty przygotowania I aktualizacji strategii rozwoju podstawowej jednostki szkoły wyższej. Wydawnictwo UR w Rzeszowie.
 • Jankowska D., Majka A. Transformation of three-sector structure of employment in Poland in 2004-2009, [w:] Statistical methods in region and social analyses under integration and globalization, editors Anna Jaeschke and Wacława Starzyńska, Statistical office in Lodz s. 111-130.
 • Majka A., Jankowska D. An absorption analysis of EU funds using the linear discriminatory function(LDA), [w:] Statistical methods in region and social analyses under integration and globalization, editors Anna Jaeschke and Wacława Starzyńska, Statistical office in Lodz s. 19-36.

 Publikacje z lat 2015-2019