Działalność dydaktyczna

Katedra Metod Ilościowych i Informatyki Gospodarczej swoją ofertą dydaktyczną obejmuje studia stopnia pierwszego oraz drugiego na kierunkach: Ekonomia oraz Finanse i Rachunkowość, realizowane w Instytucie Ekonomii i Finansów. Obecnie w ofercie dydaktycznej Katedry znajdują się następujące przedmioty:

 • Bazy danych i systemy informacyjne
 • Bazy danych w przedsiębiorstwie
 • E-administracja
 • E-biznes
 • Ekonometria
 • Ekonometria i prognozowanie
 • Ekonometria i wnioskowanie statystyczne
 • Ekonometryczne modelowanie procesów gospodarczych
 • Ekonometryczne modelowanie procesów rynkowych 
 • Ekonomia matematyczna
 • Informatyczne systemy finansowo-księgowe
 • Informatyka gospodarcza
 • Komputerowe wspomaganie decyzji biznesowych
 • Komputerowe wspomaganie procesów podejmowania decyzji
 • Matematyka
 • Matematyka finansowa
 • Metodologia ekonomii - projekt badawczy
 • Metody badań ekonomicznych - projekt badawczy
 • Metody ilościowe w analizie rynku
 • Metody ilościowe w finansach
 • Metody ilościowe w gospodarce finansowej
 • Metody optymalizacji decyzji gospodarczych
 • Narzędzia informatyczne w analizie finansowej
 • Narzędzia informatyczne w zarządzaniu projektami
 • Prognozowanie i symulacje
 • Prognozowanie procesów gospodarczych
 • Prognozowanie w finansach i bankowości
 • Programy komputerowe w rachunkowości
 • Statystyczna analiza procesów rynkowych
 • Statystyka
 • Statystyka opisowa
 • Systemy finansowo-księgowe
 • Systemy informacji gospodarczej
 • Systemy informacyjne i bazy danych w sektorze publicznym
 • Technologie informacyjne
 • Technologie informatyczne w finansach
 • Teoria podejmowania decyzji
 • Wnioskowanie statystyczne
 • Zastosowanie informatyki w gospodarce
 • Zastosowanie informatyki w sektorze publicznym

W języku angielskim:

 • E-business
 • Marketplace
 • New Trends in Economics