Katedra Metod Ilościowych i Informatyki Gospodarczej

Katedra Metod Ilościowych i Informatyki Gospodarczej funkcjonuje w strukturze Wydziału Ekonomii od 1 października 2014 r. Powstała z połączenia następujących jednostek: Zakładu Metod Ilościowych, Pracowni Naukowo-Dydaktycznej Informatyki Gospodarczej oraz Zakładu Statystyki i Ekonometrii.

Kierownik Katedry

dr hab. Alina Szewc-Rogalska, prof. UR

Liczba pracowników

12 osób

Dane kontaktowe                                                                       

Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Metod Ilościowych i Informatyki Gospodarczej
ul. Ćwiklińskiej 2
35-601 Rzeszów

e-mail: zmetilo@ur.edu.pl

mgr Natalia Kłos
Tel. +48 17 872 17 81