Współpraca z otoczeniem

Pracownicy Katedry Marketingu i  Przedsiębiorczości czynnie współpracują z   przedsiębiorstwami różnej skali  oraz instytucjami wspierającymi ich rozwój, w tym jednostkami administracji rządowej i samorządowej. Współdziałanie nie ogranicza się tylko do wymiany informacji czy prowadzenia badań, ale także  podejmowania wspólnych inicjatyw  projektowych  oraz  współorganizowania konferencji, debat czy seminariów naukowych (np.  konferencja z Klastrem Firm Informatycznych Polski Wschodniej – Klaster IT., w ramach której zorganizowano debatę  środowiska naukowego z przedstawicielami praktyki gospodarczej nt. „Cyfryzacja i jej wpływ na rozwój biznesu”). Innym przykładem współuczestniczenia   w realizacji wspólnych projektów badawczych  może być rozpoczęta w 2015 r. współpraca Katedry Marketingu i Przedsiębiorczości z Sanofi –Aventis, czego efektem  jest m.in. opracowanie  ekspertyzy „Rola Sanofi  jako partnera polskiej gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem regionu Podkarpacia” (2016),  czy też raportu z  badań na temat  „KiDS and Diabetes in Schools” (2019).

Ważnym obszarem aktywności pracowników Katedry jest również współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, w tym zwłaszcza z Urzędem Miasta w Rzeszowie,  czego odzwierciedleniem jest między innymi członkostwo dwóch pracowników Katedry  w   Honorowej Grupie Strategicznej Projektu Urban Lab Rzeszów w ramach realizowanego Projektu „Adaptacja koncepcji Urban Lab Rzeszów

Wśród najważniejszych instytucji kooperujących wymienić należy:

 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
 • Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej – Klaster IT,
 • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego,
 • Podkarpackie Centrum Hurtowe AGROHURT S.A.,
 • Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego,
 • Studenckie Forum Business Centre Club,
 • Centrum Marketingu Produktów Spożywczych UR,
 • Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości,
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Wydziału Ekonomii MERCATUS,
 • Sanofi –Aventis,
 • Bank Pekao S.A.
 • Urząd Miasta Rzeszowa

Ponadto pracownicy Katedry zajmują się:

 • doradztwem dla firm z zakresu dystrybucji,  promocji, planowania rozwoju i pozyskiwania środków na działalność gospodarczą,
 • opracowaniem ekspertyz wdrożeniowych z zakresu organizacji, zarządzania, marketingu, badań marketingowych.

Jesteśmy otwarci na nowe formy współpracy z instytucjami i jednostkami o pokrewnych polach zainteresowania i działania. Kontakt: marketing@ur.edu.pl .

Zapraszamy również do konsultacji i wymiany poglądów w formie bezpośredniego kontaktu z poszczególnymi pracownikami Katedry.