Dr Tomasz Hermaniuk

 • telefon: 17 872 16 78
 • e-mail: [email protected]
 • adres: ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, pokój: D1-116

Stanowisko

adiunkt dydaktyczny

Prowadzone zajęcia

 • Podstawy marketingu
 • Plan biznesowy
 • Nowoczesne metody finansowania przedsiębiorstw
 • Systemy zarządzania jakością
 • Zarządzanie jakością w instytucjach publicznych
 • Total Quality Management
 • Planowanie strategiczne

Tematyka badawcza

 • Żywność ekologiczna
 • Jakość
 • Rynek żywności i zachowania konsumentów

Publikacje

 • Hermaniuk Tomasz, Postawy i zachowania konsumentów na rynku ekologicznych produktów żywnościowych, Handel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, 2018, nr 2 (373) rocznik 64, s. 189-200.
 • Hermaniuk Tomasz, Mazurek Iwona (studentka), Jakość oferty jako element strategii marketingowej sieci McDonalds a poziom satysfakcji klientów [w:] Zarządzanie jakością w przestrzeni organizacyjno-społecznej, 2017, s.389-402, ISBN 978-83-942362-7-4.