Dr Kazimierz Cyran

telefon: 17 872 16 06

e-mail: kcyran@ur.edu.pl

adres: ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, pokój: D1-116

Stanowisko:

Adiunkt

Prowadzone zajęcia:

 • Biznes plan
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
 • Gospodarowanie nieruchomościami

Zainteresowania naukowe:

 • Organizacja dystrybucji żywności w sektorze MŚP
 • Zachowania konsumentów na rynku produktów żywnościowych
 • Współpraca jednostek naukowych z biznesem

Współpraca z otoczeniem:

 • Doradztwo dla firm z zakresu dystrybucji produktów
 • Wsparcie w zakresie opracowania biznes planów.
 • Pomoc w pozyskiwania środków działalność gospodarczą
 • Opracowywanie ekspertyz B+R dla firm

Wykaz publikacji:

 • Kata Ryszard, Cyran Kazimierz, Dybka Sławomir, Lechwar Małgorzata, Pitera Rafał, The Role of Local Government in Implementing Renewable Energy Sources in Households (Podkarpacie Case Study), "Energies", Volume: 15, Issue: 9, 2022, s. 1-22, ISSN 1996-1073, https://doi.org/10.3390/en15093163
 • Kata Ryszard, Cyran Kazimierz, Dybka Sławomir, Lechwar Małgorzata, Pitera Rafał, Economic and Social Aspects of Using Energy from PV and Solar Installations in Farmers’ Households in the Podkarpackie Region, Energies 2021, ISSN 1996-1073, Volume 14, Issue 11, s. 1-22. https://doi.org/10.3390/en14113158
 • Kuźniar Wiesława, Cyran Kazimierz, Selected aspects of the residential property market in the context of creating a city image (an example from Rzeszów), Olsztyn Economic Journal, ISSN 1897-2721, e-ISSN 2083-4675, 2020, 15(1), 39–52, DOI: 10.31648/oej.49, http://www.uwm.edu.pl/wne/podstrony/oej/oej_2020-v15-n1_03.pdf
 • Dybka S., Cyran K., The influence of prosumers on the creation and the process of intelligent product flow [w:] SMART Supply Network, red. Kawa A., Maryniak A., ISBN 978-3-319-91667-5, Springer, Cham, Switzerland 2019, s. 241-257.
 • Cyran K., Dybka S., The importance of social media in financial services selling, Scientific Journal of University of Szczecin Service Management, ISSN 1898-0511, 2018, vol. 25, 1/2018, s.41-48
 • Cyran K., Rola biznesplanu w zarządzaniu małym i średnim  przedsiębiorstwem, Modern Management Review, ISSN 2300 - 6366, 2018, vol. XXIII, 25 (3/2018), s.45-58
 • Cyran K., Znaczenie kapitału ludzkiego w rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Studia Ekonomiczne nr 343, Katowice 2017, s. 23-37.
 • Cyran K., Dybka S., Racjonalne i emocjonalne determinanty oddziaływania product placement  na konsumentów, Modern Management Review, vol. XXIV, 24 (4/2017), October – December, Rzeszów 2017, s. 33-45
 • Cyran K., Ograniczenia wdrażania działań innowacyjnych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 276, Katowice 2016, s. 197-209.
 • Cyran K., Online Food Distribution from the Perspective of Food Producers Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy.  [w:] Nierówności społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr. 45, 2016, s. 357-365.