Dr hab. Wiesława Kuźniar, prof. UR

 • telefon: 17 872 16 15
 • e-mail: wkuzniar@ur.edu.pl
 • adres: ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, pokój: D1-311

Stanowisko

 • profesor  UR 

Pełnione funkcje i  najważniejsze prace organizacyjne

 • od 2015 - kierownik Katedry Marketingu i Przedsiębiorczości
 • od 2020 członek Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego (kadencja 2020-24)
 • od 2020 członek Senackiej Komisji  Statutu i Rozwoju (kadencja 2020-24)
 • od 2020 z-ca przewodniczącego Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów  (kadencja 2020-24)
 • 2019 - 2020 - kierownik kierunku: Finanse i Rachunkowość
 • 2016 - 2019 - prodziekan ds. studenckich i kształcenia na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • 2016 - 2020  członek Senackiej Komisji ds. Kształcenia Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • 2016 - 2019 -  członek  Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia  na Uniwersytecie Rzeszowskim
 • 2016 - 2019 - członek Komisji ds. Okresowej Oceny Pracowników na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • 2009  - 2016 - konsultant wydziałowy ds. osób niepełnosprawnych na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zakres tematyczny badań

 • rynkowe zachowania konsumentów i ich determinanty w kontekście rozwoju konsumpcji zrównoważonej i prosumpcji,
 • społeczno – ekonomiczne uwarunkowania rozwoju lokalnego, ze szczególnym uwzględnieniem roli marketingu terytorialnego w stymulowaniu przedsięwzięć   

Członkostwo w organizacjach

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu
 • Podkarpackie Stowarzyszenie Organizacji i Zarządzania ( 2014 - 2020)

Prowadzone zajęcia

 • Podstawy marketingu
 • Marketing terytorialny
 • Marketing i strategie PR
 • Zarządzanie i marketing
 • Seminarium magisterskie

Zagraniczne staże i wyjazdy

 • Anglia (Derby)  -  wizyta studyjna w ramach projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”,  University of Derby Business, Computing and Law Faculty, The Derbyshire Business School, 24.09-01.10. 2010 r.
 • Austria  (Wiedeń) - staż dydaktyczny: The Vienna University of Economics and Business; Institute for International Economics and Development, Department of Economics,   19-24.10.2015 r.
 • Niemcy (Bawaria) - wyjazd studyjny w ramach projektu „Podejmowanie współpracy w zakresie tworzenia grup operacyjnych dotyczących produkcji i dystrybucji żywności ekologicznej na Podkarpaciu”, Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, 21-24  06. 2018 r.

Publikacje