Dr hab. Grzegorz Hajduk, prof. UR

Stanowisko

 • Profesor UR

Pełnione funkcje i zaangażowanie organizacyjne

 • od 2016 - członek Rady Programowej czasopisma Transborder Economics – Inernational Journal of Transborder Economics, Politics and Statistics
 • od 2010 – opiekun merytoryczny konkursu dla mówców URtalking
 • od 2008 – opiekun Koła Naukowego Liderzy Biznesu

Prowadzone zajęcia

 • Komunikacja w biznesie
 • Promocja i reklama
 • Public relations
 • Media społecznościowe w biznesie
 • Zarządzanie mediami
 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Zainteresowania naukowe

 • zarządzanie komunikacją marketingową,
 • digitalizacja zarządzania firmą,
 • zarządzanie marką miejsca.

Współpraca z otoczeniem

 • od 2020 - członek Honorowej Grupy Strategicznej Projektu Urban Lab Rzeszów
 • od 2019 – Ekspert ds. prezentacji pomysłów biznesowych w ramach projektu Start in Podkarpackie - Hugetech Sp. z o.o., 
 • 2017 - Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oceniający wnioski w ramach projektu: Konkurs 5/1.1.1/2017 - Szybka Ścieżka MSP
 • od 2016 - członek Rady Programowej czasopisma Newsline Magazine
 • od 2016 - członek Rady Nadzorczej Klastra Firm Branży Kongresowo-Wystawienniczej z siedzibą w Rzeszowie
 • 2012-2019 - Mentor i doradca firm działających w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości, przewodniczący kapituły w konkursach StartUp Mixer

Członkostwo w organizacjach

 • PNTM - Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu
 • PTE - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • PNTM - Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu
 • ASECU - Association of Economic Universities of South and Eastern Europe and the Black Sea Region
 • NAER - Network for Applied Economic Research

Wybrane publikacje

 1. E. Sokołowska, K. Pawlak, G. Hajduk, A. Dziadkiewicz, City brand equity, a marketing perspective, Cities, Volume 130, 2022, 103936.
 2. Kucia M, Hajduk G, Mazurek G, Kotula N. The implementation of new technologies in customer value management – a sustainable development perspective, Sustainability, 2021; 13(2): 469. 
 3. Zarządzanie komunikacją marketingową. Integracja, nowe media, outsourcing, G. Hajduk, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2019, 290 s., ISBN: 978-83-8175-003-5.
 4. Pawlak K., Hajduk G., City branding with stakeholders’ participation, Scientific Papers of Silesian University of Technology, Organisation and Management Series 2019, no. 139, s. 161-175,  DOI: 10.29119/1641-3466.2019.139.36
 5. Hajduk G., Wyzwania integracji komunikacji marketingowej w kontekście zjawiska outsourcingu i wirtualizacji marketingu, Studia Oeconomica Posnaniensia 2018, vol. 6, no. 5, s. 33-44., DOI: 10.18559/SOEP.2018.5.3, p-ISSN: 2300-5254, e-ISSN: 2449-9099
 6. Hajduk G.: Zakres i specyfika działań z zakresu komunikacji marketingowej realizowanych przez polskie  przedsiębiorstwa produkcyjne – wyniki badań. Marketing i Rynek 2018, nr 4, s. 268-278, p-ISSN: 1231-7853
 7. Hajduk G., Pawlak-Kołodziejska K., Specyfika procesu kreowania wizerunki marki przez startupy, Naukowy Przegląd Dziennikarski 2018, nr 1 (25), s. 155-171, p-ISSN: 2084-8064. 
 8. Michalcewicz K., Wolowiec K., Hajduk G., A brand of the city as an element of economic competitiveness, [w:] History is back. Institutional Socioeconomic & Business Challenges in a Rapidly Changing World. Proceedings of the 7th International Conference of ASECU Youth 20 - 27 August 2017, Possidi, Chalkidiki, Greece. Thessaloniki, Greece, March 2018, s. 512-519, ISBN: 978-618-83699-0-0.
 9. Rozwój gospodarczy regionów. Gospodarka, zarządzanie, marketing, red. Hajduk G., Kubejko-Polańska E., Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017, 213 s. ISBN 978-83-7996-542-7.
 10. Hajduk G., Specifics and Features of Outsourcing Marketing Communications Activity, Central European Business Review Vol 5, No 3, 2016 p. 78-87DOI.
 11. Hajduk, G., Postrzeganie Rzeszowa jako marki - wyniki badań, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 49, 2017, s.119-128.
 12. Hajduk G., Mróz-Gorgoń B., Rola strategii w zarządzaniu rozwojem instytucji kultury, [w:] Marketingowe oraz społeczne aspekty zarządzania w kulturze, red. Wróblewski Ł. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, s. 33-47.
 13. Hajduk G., Specyfika kryzysów wizerunkowych w mediach społecznościowych Studia Medioznawcze 3 (70) 2017, s. 101-113.
 14. Michalcewicz K., Hajduk G., The role of place branding in local economic development - on example of Rzeszów (Poland), [w:] Southern and Eastern Europe at crossroads of socio-economic challenges, Rostov State University of Economics, Rostov on Don 2017, s. 174-183.
 15. Hajduk G., Kraj pochodzenia jako czynnik wyboru produktu przez nabywcę - wyniki badań, Marketing i Rynek 9/2017, s. 146-153.
 16. Hajduk G., Challenges for marketing communications in the digital age, [w:] The impact of the digital world on management and marketing, red. Mazurek G., Tkaczyk J., Poltext, Warszawa 2016, s. 183-195. 
 17. Hajduk G., Możliwości wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji marketingowej w kontekście wzrostu ich popularności wśród młodych konsumentów, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, z. 45(1)/2016, s. 264-273.
 18. Hajduk. G. Specyfika komunikacji marketingowej powiązań kooperacyjnych na przykładzie klastrów, Logistyka nr 2/2015, s. 1479-1486.