Dr hab. Bogdan Wierzbiński, prof. UR

Stanowisko:

 • Profesor UR
 • Pełnomocnik dziekana ds. współpracy z zagranicą
 • Wydziałowy koordynator ERASMUS+
 • Visiting professor - Staffordshire University (UK)
Prowadzone zajęcia :

Visiting professor - at Staffordshire University (UK) (http://www.staffs.ac.uk/).

 • Seminarium licencjackie oraz magisterskie 
 • Podstawy marketingu
 • Podstawy logistyki
 • Infrastruktura procesów logistycznych
 • Marketing strategy (j. ang.)
 • Marketing management In touristic places and health resorts (j. ang.)
Zakres badań naukowych:
Zainteresowania naukowe oscylują wokół zdolności do konkurowania przedsiębiorstw MSP (w szczególności uwarunkowania zasobowe). Charakterystyka rozwoju oraz możliwości podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw MSP w kontekście zmian otoczenia na obszarach transgranicznych, Identyfikacja stopnia wykorzystania wiedzy i technologii informacyjnych przez przedsiębiorstwa MSP w kontekście procesów kooperacyjnych, integracyjnych badanych przedsiębiorstw. Diagnoza powiązań przedsiębiorstw transgranicznych  z otoczeniem biznesu oraz ich wpływ na koszty transakcji. Identyfikacja barier oraz determinant wpływających na rozwój konkurencyjności w kontekście postindustrialnej rzeczywistości gospodarczej.

English:

Academic, researcher  at Faculty of Economics University of Rzeszow, Department of Marketing and Entrepreneurship.  Experience in scientific research on SME’s. Knowledge about local and  European business environmental problems, over-the-border interfirm collaboration. Year 2001- PhD. (Economic Sciences) at Warsaw University of Life Sciences; Year 2005-8, Vice-dean at Faculty of Economics University of Rzeszow (Students Affairs); Since 2008, Vice-dean at Faculty of Economics University of Rzeszow (Foreign Cooperation and Development). Author of more than 60 scientific articles. He has delivered many hours of seminars and teaching at many universities across the world eg.:  Söderntörns Högskola – University Colllege of South Stockholm (SE); University of Lyon 1(FR); Oslo University College (N); Istanbul University (TR); University of Valencia (ES); College of Charleston (Charleston, USA); University of Tennessee, (Knoxville, USA); Huddersfield - University of Huddersfield (UK); Nankai University (Tianjin, China). Member of Management Committee of Association of Economic Universities of South and Eastern Europe and the Black Sea Region (ASECU - Greece, Thesaloniki which includes 46 economics universities from 14 countries (www.asecu.gr), visiting professor at Staffordshire University (UK), member of European International Business Academy (EIBA).


Wybrane granty i projekty badawcze:

 • Chiny 28.10.2015-28.11.2015 Guangdong Polytechnic Normal University – Guangzhou Chiny Staż naukowy, prowadzenie seminariów naukowych oraz wykładów
 • Austria 19-24.10.2015 Austria (Wiedeń) Staż dydaktyczny: The Vienna University of Economics and Business; Institute for International Economics and Development
 • Anglia 13-19.07.2015 Anglia; Huddersfield - University of Huddersfield Seminarium poświęcone rozwojowi współpracy, graduacja (wymiana doświadczeń naukowych) jednostka delegująca Wydział Ekonomii UR.
 • 02-06.03.2015 Macedonia Univesity (Saloniki-Grecja)
 • Chiny 02.11.2014-07.11.2014 Guangdong Polytechnic Normal University – Guangzhou Chiny seminarium naukowe pt.” A resource-based development of small and medium enterprises (the case of Poland)”
 • Chiny; Pekin, 30.10.2014-02.11.2014 spotkanie omówienie współpracy  naukowej oraz wymiany kadry akademickiej University of International Business And Economics - School of International Education a także North China University of Technology (NCUT) 
 • Anglia 22.06.2014 Staffordshire University (Anglia) – Seminarium naukowe związane z prowadzonymi badaniami dotyczącymi konkurencyjności przedsiębiorstw MSP,
 • 27-30.06.2013 Staffordshire University (Anglia) – Seminarium naukowe, podpisanie umowy w ramach Programu ERASMUS; jednostka delegująca Wydział Ekonomii UR.
 • USA,  24.04.-04.05.2013 Arcadia University- (Szkolenie z wykorzystaniem symulacji Entrepreneur – poziom zaawansowany) – wizyta studyjna 
 • Anglia 18-22.07.2012 Anglia; Huddersfield - University of Huddersfield Seminarium poświęcone rozwojowi współpracy (wymiana doświadczeń naukowych) 18-22.07.2012; jednostka delegująca Wydział Ekonomii UR.
 • Turcja; Istambuł -Istanbul University; 21-25.05.2012; Seminarium kontaktowe poświęcone rozwojowi współpracy –prowadzenie 6h seminarium naukowego, przygotowanie badań naukowych (wymiana doświadczeń naukowych); jednostka delegująca Wydział Ekonomii UR. 
 • (USA, Tennessee,) 25.04-7.05.2012 Knoxville University Certyfiakt “Market Place” – 
 • (USA, Lincoln,) 24-28.10.2011 Nebraska Wesleyan University staż naukowy
 • (USA,  Charleston,)17-21.10.2011 College of Charleston  staż naukowy
 • (China, Tianjin,)25.09-11.10.2011 Nankai University  wizyta studyjna, 
 • Anglia; 1-14.08.2011 – pobyt związany (CLIL) Norwich (Anglia) – staż poświęcony podniesieniu umiejętności w zakresie prowadzenia przedmiotów ekonomicznych w języku angielskim
 • 19-22.07.2011- Huddersfield University – pobyt związany powiązany z graduacją studentów Wydziału Ekonomii i zacieśnieniem współpracy naukowo-badawczej
 • 8-14 maj 2011 Istanbul University - Staż Erasmus (Turcja)  -  Staż  Naukowo-dydaktyczny, prowadzenie seminarium ze studentami (5 godzin dydaktycznych);
 • Turcja; Istambuł -Istanbul University; 08-14.05.2011; Seminarium kontaktowe poświęcone rozwojowi współpracy –prowadzenie seminarium naukowego, przygotowanie badań naukowych (wymiana doświadczeń naukowych); jednostka delegująca Wydział Ekonomii UR.  
 • Anglia; (CLIL) Norwich zintegrowane nauczanie języka i przedmiotu CLIL; Staż dydaktyczny dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w języku angielskim na UR; 01-14.08.2010; jednostka delegująca Wydział Ekonomii UR.
 • Turcja; Istambuł -Istanbul University; Marmara University; Okan Univesrity; Izmit -Kocaeli University; 19 - 25.06.2010; Seminarium kontaktowe poświęcone rozwojowi współpracy (wymiana doświadczeń naukowych); jednostka delegująca Wydział Ekonomii UR.  
 • Finlandia, Kajaani University 9-11.06.2010; Seminarium poświęcone rozwojowi współpracy (wymiana doświadczeń naukowych)
 • Hiszpania, Valencia - Valencia Univerity; Staż  Naukowo-dydaktyczny (wymiana doświadczeń naukowych), prowadzenie seminarium; 24.04.2010-01.05.2010; jednostka delegująca Wydział Ekonomii UR.  
 • Anglia; Derby - Derby University; Seminarium poświęcone rozwojowi współpracy (wymiana doświadczeń naukowych); 19-23.01.2010; jednostka delegująca Wydział Ekonomii UR.  
 • Anglia; Huddersfield - University of Huddersfield Seminarium poświęcone rozwojowi współpracy (wymiana doświadczeń naukowych) 14-18.07.2009; jednostka delegująca Wydział Ekonomii UR. 
 • Turcja; Sakarya- Sakarya University Staż Naukowo-dydaktyczny, wymiana doświadczeń naukowych, przeprowadzenie seminarium; 14-21.06.2009; jednostka delegująca Wydział Ekonomii UR. 
 • Finlandia; Kouvola- University of Kouvola; Staż  Naukowo-dydaktyczny (wymiana doświadczeń naukowych), prowadzenie seminarium; 24-04.2009-03.05.2009; jednostka delegująca Wydział Ekonomii UR.  
 • Program Erasmus, Seminarium kontaktowe w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”/Erasmus. Prezentacja wydziału Ekonomii UR oraz aktywne uczestnictwo w pracach grup roboczych; 7-10. 12. 2008; jednostka delegująca Wydział Ekonomii UR.  
 • Anglia; Huddersfield - University of Huddersfield; staż naukowy; planowanie badań naukowych przygotowanie i przeprowadzenie seminarium nt: Marketing channel collaboration aspects;  14-28 .11. 2008; jednostka delegująca Wydział Ekonomii UR.  
 • Norwegia; Oslo - The School of Business, Oslo University College; konferencja “International Business & Management” -Exchange Program IB&M; przedmiotem spotkania była wymiana naukowych doświadczeń oraz omówienie koncepcji wspólnego dyplomowania; 31.05.2008; jednostka delegująca Wydział Ekonomii UR.  
 • Holandia; Leeuwarden  - University of Applied Sciences Leeuwarden; konferencja “International Business & Management” -Exchange Program IB&M; przedmiotem spotkania była wymiana naukowych doświadczeń oraz zaprezentowanie oraz przedyskutowanie możliwości kształcenia w języku angielskim; 9.02.2008; jednostka delegująca Wydział Ekonomii UR.  
 • Francja; Lyon - University of Lyon nr 1.; konferencja “International Business & Management” -Exchange Program IB&M; przedmiotem spotkania była wymiana doświadczeń naukowych oraz dyskusja nad rozwojem współpracy, 20 – 21.04.2007, jednostka delegująca Wydział Ekonomii UR.  
 • Niemcy; Hale - Institute of Agriculture Development in Central and Estern Europe –pobyt nukowy (seminarium) pt. “Challenges and prospects for the small and medium size enterprices after EU – enlargement in the Carpathian Euroregion”; 3-5.12.2003, Guest fellowship, finansowany w całości przez Institute of Agriculture Development in Central and Estern Europe.
 • Szwecja; Stockholm - Söderntörns Högskola – University Colllege of South 26.08-25.09.2002 (BEEGS - Baltic and East European Graduate School); Staż Naukowy; przeprowadzone seminaria pt. „Possibilities of improving the competitive ability of small firms (SME)”; -Guest fellowship, finansowany w całości przez Söderntörns Högskola (wygrany w ramach konkursu).

Pełnione funkcje i prace organizacyjne:

 • 2016-2020 Członek Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • 2008-2012 I  kad.; 2012-2016 II kad.; Prodziekan: ds. rozwoju i współpracy z zagranicą,
 • 2012-2016 Członek Senackiej Komisji Statutowej  na Uniwersytecie Rzeszowskim
 • 2012-2016 Członek Komisji ds. Badań Naukowych Rozwoju Kadry i Współpracy z Zagranicą Wydziału Ekonomii 
 • 2012 Wybrany w głosowaniu powszechnym na przedstawiciela Wydziału Ekonomii – elektor Rektora UR 
 • 2008-2012 Członek Senackiej Komisji ds. Odznaczeń na Uniwersytecie Rzeszowskim
 • 2005-2008 Komisja senacka - Komisja Dyscyplinarna Odwoławcza dla Studentów
 • 2010-2012 członek powołanej Rady Ekspertów na Wydziale Ekonomii UR (organizowanej w ramach projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”)
 • 2008Wybrany w głosowaniu na przedstawiciela Wydziału Ekonomii – elektor Rektora UR 
 • 2008 członek Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • 2005 rok organizator studiów dla Erasmus’a w języku angielskim na Wydziale Ekonomii UR
 • 2005-2016 Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus
 • 2005-2008 prodziekan ds. studiów stacjonarnych 

Ukończone kursy i szkolenia z zakresu:

od 2011roku:

 • Polska 01.10.2013-31.12.2013 Szkolenie w ramach projektu „Sniffer Dog Animator Innowacji” (certyfikat) zorganizowane przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.
 • USA, 24.04.-04.05.2013 Arcadia University (USA) (Szkolenie z wykorzystaniem symulacji Entrepreneur – certyfikat poziom zaawansowany) 
 • Polska 13.01.2012; Szkolenie “Praktyczne Aspekty Kontroli Zarządczej w Uczelni Wyższej – Analiza Ryzyka”
 • USA,  25.04-7.05.2012 USA Knoxville University (Tennessee); seminarium, szkolenie; Certyfiakt trenera “Market Place”
 • Polska, luty 2010 czerwiec 2011„Kurs specjalistycznego języka angielskiego” 90 godzin zajęć
 • Polska 15.12.2011, Mazowieckie Centrum Szkolenia Kadr; Szkolenie „Błędy w zamówieniach publicznych w świetle wyników kontroli”
 • Polska 05.12.2011, Szkolenie „Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w szkołach wyższych – w kontekście nowego podejścia do zarządzania finansami publicznymi i  planowanych zmian” zorganizowane przez Zespół ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego Agencji Szkolenia i Promocji Kadr.
 • Anglia; 1-14.08.2011 – pobyt związany (CLIL) Norwich (Anglia) – szkolenie poświęcone podniesieniu umiejętności w zakresie prowadzenia przedmiotów ekonomicznych w języku angielskim
 • Polska; 25.03.2011; „Umiejętności Interpersonalne” szkolenie 40 godz.  
 • Polska; 03.03.2011„System Uznania zagranicznych dokumentów o wykształceniu” szkolenie zorganizowane przez Optima Centrum Rozwoju i Kształcenia Kadr w ramach projektu RUR szansą dla regionu
Aktywny udział w konferencjach (Forach):
 • Krajowych:
  • UEK Kraków 06.04.2016, Rozwój badań nad przedsiębiorczością: brikolaż ekonomii i zarządzania
  • Rzeszów, 24-25 września 2015 Konferencja naukowa pt.: Jakość i marketing produktów spożywczych w kształtowaniu konkurencyjności firm i regionów (komitet organizacyjny aktywne uczestnictwo),
  • Krasiczyn 14-15 września 2015, Konsument a Rynek „Marketing w dobie digitalizacji procesów rynkowych (aktywne uczestnictwo)
  • GUS 27-28.06.2014 „Polityka  Spójności  A  Rozwój  Obszarów  Transgranicznych Na  Zewnętrznej  Granicy  Unii  Europejskiej” Członek rady programowej, aktywne uczestnictwo, Krasiczyn - Arłamów.
  • Rzeszów 17-21.03.2014 - Samorząd Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego „XI Festiwal przedsiębiorczości BOSS (przeprowadzenie seminarium  biznesowego w języku angielskim) Managing the Marketing Effort. Marketing Process in the context of value increasing”
  • Rzeszów 26.11.2013 Poprawa integracji multimodalnych platform, usług transportu kolejowego i Miejsce – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Instytut żeglugi śródlądowej w Europie Centralnej Business Cafe – 26th, referat: Bogdan Wierzbiński, Kluczowe czynniki sukcesu dla rozwoju transportu intermodalnego i ocena ich stanu w Polsce. ul. Sucharskiego 2, 35-211, Rzeszów, Poland
  • Rzeszów 20.09.2013r Członek Rady Programowej (aktywne uczestnictwo):  Wydział Ekonomii Uniwersytetu; konferencja w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013/ Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013 „Wsparcie transgranicznej regionalnej e-współpracy” umowa nr WTSL.02.03.00-84-147/10. Refereat Bogdan Wierzbiński: Budowa oraz znaczenie mechanizmów zwiększających zaufanie w procesach gospodarczych
  • Rzeszów 2013 – Członek Komitetu Organizacyjnego (aktywne uczestnictwo): XX Jubileuszowego Kongresu pt. „Agrobiznes i obszary wiejskie w rozwoju regionalnym” organizowanym  przez Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (SERiA- Poznań) wraz z Wydziałem Ekonomii  Uniwersytetu Rzeszowskiego, w dniach 04-06.09.2013r. 
  • Kraków 11-12.06.2013  GOSPODARKA POLSKI 1990 – 2013. „Nadzieje I Obawy O Perspektywy Zintegrowanego Rozwoju”; Organizator: Katedra Ekonomii Stosowanej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.; Tytuł Referatu: Wpływ transformacji systemowej na zmiany zależności pomiędzy odczuwanym szczęściem, satysfakcją z życia i dochodów wśród społeczeństwa polskiego
  • Rzeszów 2013 - Samorząd Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego „X Festiwal przedsiębiorczości BOSS 2013, w dniach 11-15 maja 2013 (pomoc w organizacji, przeprowadzenie kursu biznesowego w języku angielskim)
  • Szczecin 2012 Udział w konferencji „Marketing przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty.” 7-9 października 2012 (praca w panelu ekspertów)
  • Rzeszów 2012 - Udział w konferencji „XXIV Zjazdu Katedr Marketingu Handlu i Konsumpcji”, w dniach 12-14 września 2012 w Rzeszowie
  • Polska Rzeszów - ASECU (www.asecu.gr) - w dniach od 17 do 18 maja 2012 r. na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Determinants of Regional Development In the Context of the Globalization Process". (komitet organizacyjny przewodniczący sekcji)
  • Szczecin 2011 Udział w konferencji „Marketing przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty.”9–11.10.2011
  • Szczecin 2010 – Udział w konferencji „Marketing przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty.”11–13.10.2010 (praca w panelu ekspertów)
  • 18-19.04.2009 Ogólnopolska Konferencja Samorządów Studenckich i Młodych Ekonomistów „Od samorządności do I biznesu” (przewodniczący sesji)
  • 2009 –"Konsument a rynek", Efekty działań marketingowych, organizowanych przez Katedrę Marketingu (aktualnie od 2010 roku Marketingu i przedsiębiorczości) na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego.
  • 2007 - "Konsument a rynek" Rynkowe mechanizmy kształtowania lojalności, organizowana przez Marketingu i przedsiębiorczości na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • 23.03.2006 r. III Forum „Dolina ekologiczna na Podkarpaciu dla konkurencyjności przemysłu spożywczego” Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie oraz CASE-Doradcy Sp. z o.o. Warszawa w ramach priorytetu 2.6 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego.- Prowadzenie forum
  • 23.02.2006r. II Forum „Potencjalne obszary współpracy w gronie spożywczym na Podkarpaciu” Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie oraz CASE-Doradcy Sp. z o.o. Warszawa w ramach priorytetu 2.6 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego.- Prowadzenie forum
  • 26.01.2006 r. I Forum „System wspierania gron przedsiębiorczości” Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie oraz CASE-Doradcy Sp. z o.o. Warszawa w ramach priorytetu 2.6 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego.- Prowadzenie forum
  • 2005 Akademia Ekonomiczna Wrocław
  • 2005 - Rzeszów-Iwonicz Zdrój 26-28 czerwiec 2005"Konsument a rynek",  Rynkowe mechanizmy kształtowania jakości, organizowana przez Marketingu i przedsiębiorczości na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego (prof. dr hab. Sylwester Makarski – przewodniczący; dr Bogdan Wierzbiński; mgr Piotr Cyrek, mgr Grzegorz Hajduk - sekretarz) 
  • 1998 AR-Szczecin, „Agrobiznes -pozarolnicze przedsięwzięcia na obszarach wiejskich”
  • Polska; Trzcinica „Przedsiębiorczość w agrobiznesie a rozwój terenów wiejskich” - 10-12.09.1997r. - Konferencja Naukowa, 
 • Międzynarodowych:
  • Scientific Committee – Scientific cooperation for future International Conference – 2016, Scientific Cooperation For Future International Conference-2016  September 22-23, 2016 Usak University –Turkey
  • Członek Rady Programowej, XI Międzynarodowej Konferencji „Openness, Innovation, Efficiency And Democratization As Preconditions For Economic Development" , W dniach 10-11 września 2015 Kraków Uniwersytet Ekonomiczny (przewodniczący sesji, prezentacja artykułu).
  • Polska Rzeszów - ASECU Youth- 14-19.07.2014 - 4th International Summer School & 4th International Conference Of Asecu Youth “Socio-Economic Regional development in the context of European Integration” Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii (członek rady programowej)
  • Włochy; Sorrento 8-9.11.2013 – OSSERVATORIO REGIONALE BANCHE-IPRESE DI ECONOMIA E FINANZA (Międzynarodowa konferencja – wystąpienie w sesji plenarnej http://www.bancheimprese.it)
  • Anglia, Brighton 7-9.12.2012 - Sussex University -EUROPEAN INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY (EIBA) Conference http://www.sussex.ac.uk/bam/eiba2012/about
  • Azejberdżan; Baku (członek rady naukowej) 1st International Scientific-Practical Conference "Business Administration And Corporate Social Responsibility" Azerbaijan State Economic University Faculty Of Business Administration; 23-25 November 2012 Http://Bacsr.Az/Eng.Html 
  • Turcja; Istambuł -; 24-26.05.2012; Eurasia Business and Economics Society (EBES)  “The importance of trust and reputation on Small and Medium Enterprises (SMEs) in their business activity” - wystąpienie w sesji
  • Czechy - Hradec Králové; Economic Development and Management of Regions, 01-2.02. 2011 (Hradec Economic Days 2011)
  • Rumunia 2009 Timisoara; SIM 2009 management &Competitiveness in Knowledge – Based Society, 6-7.11.2009r.
  • Słowacja, Koszyce - Zemplínska Šírava 16-18. 9. 2008 “,,Ekonomické aspekty globalizácie z pohľadu znevýhodnených regiónov” (Economic Aspects of Globalization: The Underdeveloped Regions Perspective)

Członkowstwo w organizacjach międzynarodowych:

 • Grecja; ASECU 9-12.03.2011-2015 wybrany na członka zarządu stowarzyszenia (Saloniki) ASECU Association of Economic Universities of South and Eastern Europe and the Black Sea Region zrzeszającego 46 uniwersytetów ekonomicznych z 14 krajów (www.asecu.gr).
 • Członek European International Business Academy (EIBA-nr118287) http://www.eiba-online.org/r/default.asp?iId=JIEIK (od 2013 roku)
 • Członek Euroasia Business and Economics Society (EBES) http://www.ebesweb.org/ (od 2014 roku)

Członkowstwo w organizacjach krajowych:

 

Członkowstwo w organizacjach naukowych:

 • 2014 Network for Applied Economic Research of ASECU (ASECU-NAER) – jeden z założycieli i członek - SCIENTIFIC COUNCIL (SC)

Publikacje:

 • Cierpiał-Wolan Marek, Stec-Rusiecka Jolanta, Twaróg Dariusz, Bilińska Katarzyna, Dewalska-Opitek Anna, Wierzbiński Bogdan, Relationship between Renewable Biogas Energy Sources and Financial Health of Food Business Operators, Energies 2022, ISSN: 1996-1073, 15(16), 5797; s. 1-13, https://doi.org/10.3390/en15165797
 • Cierpiał - Wolan Marek, Wierzbiński Bogdan, Twaróg Dariusz, The Use of the Local and Regional Potential in Building Energy Independence—Polish and Ukraine Case Study, Energies, Volume 14, Issue 19, 2021, s. 1-21, ISSN 1996-1073, https://doi.org/10.3390/en14196118
 • Wierzbiński Bogdan, Surmacz Tomasz, Kuźniar Wiesława, Witek Lucyna, The Role of the Ecological Awareness and the Influence on Food Preferences in Shaping Pro-Ecological Behavior of Young Consumers, Agriculture, ISSN 2077-0472, Volume 11, Issue 4, April 2021, s. 1-14, https://doi.org/10.3390/agriculture11040345
 • Kuźniar Wiesława, Surmacz Tomasz, Wierzbiński Bogdan, The Impact of Ecological Knowledge on Young Consumers’ Attitudes and Behaviours towards the Food Market, Sustainability, ISSN 2071-1050, Volume 13, Issue 4, 2021, s. 1-21, https://doi.org/10.3390/su13041984
 • Wei Li, Wierzbiński Bogdan, Surmacz Tomasz, Three-Seas Initiative countries and their competitiveness in Europe, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, ISSN 1898-5084 nr 62 (2/2020), s. 75-88, https://doi.org/10.15584/nsawg.2020.2.5
 • Surmacz Tomasz, Wierzbiński Bogdan, The Importance of Intra-firm Relationships in Green Supply Chain Management - A Conceptual Framework [w:] SMART Supply Network, red. Kawa A., Maryniak A., ISBN 978-3-319-91667-5, Springer, Cham, Switzerland 2019, s. 131-146.
 • Wierzbiński Bogdan, Zasoby niematerialne w procesie tworzenia przewag konkurencyjnych małych i średnich przedsiębiorstw przygranicznych, ISBN 978-83-7996-616-5, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2019, ss.352.
 • Surmacz Tomasz, Wierzbiński Bogdan, Zaufanie jako niematerialny zasób w procesie budowy relacji międzyorganizacyjnych w łańcuchach dostaw, Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie, Politechnika Śląska, ISSN 1641-3466, 2018, zeszyt 118, s.567-575.
 • Wierzbiński Bogdan, Zdolności adaptacyjne przedsiębiorstw w sieci jako zasób niematerialny w procesie konkurowania, Humanities and Social Sciences, ISSN 2300-5327, 2018, vol. XXIII, 25 (1/2018), s.205-218.
 • Wierzbiński B., 2016, The significance of information and communication technologies in the development of the strategic advantage of SMEs in south-eastern Poland [w:] Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. Zeszyt nr 45., Rzeszow 2016 s.216-228.
 • Wierzbinski B., Surmacz T. 2016. Inter-organizational relationships from the resource-based view perspective (w druku).
 • Wierzbinski B., 2015, The importance of quality management for SME companies in the process of building competitive advantage [w:] red. A. Cholewa-Wójcik A. Kawecka. Food Product Quality and Packaging: Current State and Challenges, Celje Slovenia,  s. 161-171. ISBN 978-961-6962-16-2
 • Smigielska G, 2015, Wierzbinski B., The role of trust and culture in building mutual relations in business competitive market in: (red.) Pintilescu C., Wierzbiński B., Zarotiadis  G. Openness, Innovation, Efficiency And Democratization As Preconditions For Economic Development, Foundation of the Cracow University of Economics, Kraków, s.271-281 
 • T. Potocki, Wierzbinski B. (2014). Understanding the reputation perception in the context of small and medium-sized enterprises (SMEs)– evidence from Poland. Economics and Organization of Enterprise, NR 1 (768) January, p.11–29.
 • Potocki T., Wierzbiński B. 2014. Szczęście jako kategoria ekonomiczna – nowe kierunki badań w ekonomii dobrobytu. [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy - Gospodarka Polski 1990–2013.  Nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju. Zeszyt nr 37., Rzeszow  s.43-66 
 • Wierzbinski B. 2014. Communication and information sharing in the process of creating market advantage among small and medium enterprises collaboration [W] Hradec Economic Days 2014. Part V, Economic development and management of regions: Univerzita Hradec Králové; Hradec Králové Gaudeamus, 2014 p 437-445
 • Iwona Kopeć; Bogdan Wierzbiński; Tomasz Surmacz 2014, Marketing communication aspects in Small and Medium Enterprises competitiveness strategy.[in] Socio-Economic Regional Development in the Context of European Integration, Wyd. Univ. Rzeszowskiego s.144-164.
 • Socio-Economic Regional Development in the Context of European Integration, (Red). G. Hajduk, B. Wierzbiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014, (w j. angielskim).
 • Bajorek W., Wierzbinski B., Hermaniuk T., Surmacz t., Zaborniak S., 2014. Raport:  „Zapotrzebowanie na ośrodki szkoleniowe w województwie podkarpackim” na zlec. CP Invest Sp. z o.o. s. 1-31
 • Potocki T., Wierzbiński B.:, 2013. The importance of trust and reputation on Small and Medium Enterprises (SMEs) in their business activity, EBES 2012 Antology, Teknik Baasim Matbaacilik - Istanbul 2013, ISBN 978-605-61069-9-6,  str. 64-75.
 • Wierzbiński B., 2013. Przedsiębiorczość pozarolnicza przedsiębiorstw usługowych czynnikiem rozwoju terenów wiejskich południowo-wschodniej polski, Roczniki Naukowe SERIA, Tom XV, Zeszyt 3. Warszawa-Poznań-Rzeszów Wyd. Wieś Jutra,  s. 378-384.
 • Nove Principy Propagacie V Marketingu Kultury, Peter Dorcak, B. Wierzbinski, F. Pollak, N. Svetozarovova, M. Mudrik, L. Nastisin, Bookman, s.r.o., ISBN: 978-80-89568-74-1, Presov 2013. Str. 1-184. (monografia)
 • Tomasz Hermaniuk, Bogdan Wierzbiński, Tomasz Surmacz, "Quality of services of the public transport enterprise on the example of MPK Rzeszow " Stanislaw Borkowski, Borut Jereb, 2013, tytuł mono: SERVICES CHAIN IMPROVEMENT: ISBN 978-961-6562-71-3.Published by: Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji (SMJiP) and Faculty of Logistics, University of Maribor, Celje 2013, Chapter 1. s.9-21. (stron 147)
 • Tomasz Hermaniuk, Tomasz Surmacz, Bogdan Wierzbiński, 2013: Quality in the process of building relevant relationships with suppliers in the supply chain, improvement’s Factors in Entreprises/Product’s Development, Stanisław Borkowski Piotr Sygut, Faculty of Logistics, University of Maribor, Celje 2013, ISBN 978-961-6562-73-7, Chapter 5 s. 54-64. (stron 141)
 • Tomasz Surmacz, Bogdan Wierzbiński, Tomasz Hermaniuk, 2013, Collaboration with customers and quality of customer service, Servqual as Instrument of Services Improvement and Resources Management, Faculty of Logistics, University of Maribor, Celje 2013, ISBN 978-961-6562-68-3, Chapter 2. Str. 28-37 (stron 140)
 • Wierzbiński B., 2013 (Expertise- Insight into safety procedures at work). Strengthening the competitiveness of intermodal transport solutions (11 pages)  Numer projektu 3CE378P2 http://www.empiricproject.eu/
 • Surmacz T., Wierzbiński B., 2013. Zaufanie i jego determinanty w procesach budowy relacji biznesowych łańcucha dostaw na przykładzie przedsiębiorstw sfery MSP. Przedsiębiorstwo i region. Budowa strategii wzrostu wartości przedsiębiorstw i regionów nr 5., Wyd. Uniw. Rzeszowskiego, Str. 48-56.
 • Wierzbiński B., Surmacz T., 2013. Importance of information exchange in marketing-logistics processes in supply chains. Marketing Management II. Zbornik vedeckich prac. Presov University. ISBN 978-80-89568-91-8.  s. 65-71.
 • Marek Cierpiał-Wolan, Bogdan Wierzbinski: 2013. Importance and directions of regional development in the context of competitiveness within Carpathian euro-region, Institutional Vector of Economic Development, Melitopol Institute of Public and Municipal Administration of the “Classical Private University” Melitopol, s. 141-155, tom 6 (1). ISSN 2071 – 8187, 
 • Plán využiteľnosti a regionálna stratégia nasadzovania a rozvoja e-prostredia (red.) Dorcak P. (prof. Ing. Jozef Lachváč, CSc.;  Doc. Ing. Radoslav Delina, PhD.; Ing. Michal Tkáč, PhD.; Ing. Miloš Prídavok; Mgr. Nella Svetozarovová; PhDr. Martin Mudrík; Ing. Ľudovít Nastišin; Dr. Jana Hurajová; Ing. Radko Lapoš; Ing. Branislav Kolenka; PhDr. František Pollák, PhD.; Dr. Bogdan Wierzbiński; Dr. Tomasz Surmacz; Dr. Inż. Mariola Grzebyk;Dr. Inż. Paulina Filip), 2013 str. 216, ISBN 978 92-79-29949-0.
 • Marketingová stratégia kultúrnych zariadení v pôsobnosti PSK / František Pollák a kolektív ; Pollák  F.,  Dorčák  P.,  Mudrík M.; Wierzbinski B., Surmacz T., Svetozarovová N., Nastišin L. (Recenzenti Radovan Bačík, Jaroslava Gburová.) - [1. vyd.]. - Prešov : Bookman, 2013. - 250 s. - ISBN 978-80-8165-007-9. 
 • Analýza kultúrnych zariadení v pôsobnosti PSK pre oblasť marketingu a vzdelávania / František Pollák a kolektív ; Recenzenti Radovan Bačík, Jaroslava Gburová. - [1. vyd.]. - Prešov : Bookman, 2013. - 138 s. - ISBN 978-80-8165-006-2.
 • Wierzbiński B., Surmacz T., 2012. Advantages of collaborative approach in customer service management, Number 1/2012 Research in Logistics & Productions, Poznań, p. 115-126.
 • Wierzbiński B., 2012. Marketing wewnętrzny a orientacja na klienta w procesie budowy przewagi rynkowej [w] „Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Komunikacja Marketingowa Podmiotów Rynkowych”. ZN Uniwersytetu Szczecińskiego nr 712, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 26, Szczecin, str. 383-392.
 • Wierzbiński B., 2012. Znaczenie innowacji marketingowych dla mikro-przedsiębiorstw wybrane aspekty funkcjonowania Handel Wewnętrzny. Perspektywy rozwoju marketingu tom 1. – teoria, pomiar, zarządzanie, dydaktyka, Warszawa,  str. 279-288.
 • Wierzbiński B., Potocki T., 2012. Znaczenie systemów jakości w działalności MSP i ich wpływu na możliwość konkurowania na rynku regionalnym i europejskim [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy -Determinanty rozwoju regionalnego w kontekście procesów globalizacji. Zeszyt nr 28., Rzeszow  s.357-370.
 • Wierzbiński B. 2011. Integracja działań przedsiębiorstw sfery MSP w procesach podnoszenia innowacyjności i zdolności konkurowania [w] „Marketing przyszłości. Przedsiębiorstwo i konsument w ewolucyjnym otoczeniu”. ZN Uniwersytetu Szczecińskiego nr 661, Ekonomiczne Problemy Usług nr 73, Szczecin, s. 497-510.
 • Wierzbiński B.: Marketing conditionings of service micro-enterprises competitiveness : (based on Podkarpackie voivodeship) [W] Hradec Economic Days 2011. Part 2, Economic development and management of regions : Univerzita Hradec Králové; Hradec Králové Gaudeamus, 2011 p. 305-309
 • Wierzbiński B., Surmacz T. ,,2011, Impotrants of Lean management in processes of increasing competitiveness, Improvement of production processes, Trnava 2011, chapter 4, s.40-49.
 • Wierzbiński B., Surmacz T., chapter 8. Management of global and region al supply chain – research and contcepts, Collaboration in supply chain in the process of increasing customer value p.123-132. Poznań 2011.
 • Wierzbiński B., Surmacz T. 2010, Logistics Integration Processes in SME Sector and a Concept of Lean Management [w:] “Process innovation. Monografia”, red. S. Borkowski, O.J. Shevtsova. Dnipropetrovsk: Makovetsky 2010, rozdział 4, s. 46-55.
 • Makarski S., Wierzbiński B. Hermaniuk T., Hajduk G., Cyran K., Dybka S., Surmacz T., 2010. Konkurencyjność a logistyka w strategii kanału marketingowego. [w] „Zarządzanie marketingowo-logistyczne w tworzeniu wartości produktu”, red. nauk. S. Makarski, rozdział II, Wyd. UR Rzeszów, s. 46-76 
 • Wierzbiński B. 2010. Znaczenie działalności marketingowej w procesach kooperacyjnych przedsiębiorstw. [w] „Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku”. ZN Uniwersytetu Szczecińskiego nr 595, Ekonomiczne Problemy Usług nr 55, Szczecin, s. 261-271
 • Wierzbiński B. 2010. Znaczenie informacji marketingowej w kontekście budowy relacji i podniesienia konkurencyjności kanału marketingowego. [w] „E-Gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju”. ZN Uniwersytetu Szczecińskiego nr 598, Ekonomiczne Problemy Usług nr 58, część II, Szczecin, s. 137-145.
 • Wierzbiński B. 2009. Entrepreneurship and marketing as ways of firm development in  the context of the provision of equal socio-economic opportunities. [w:] Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy - uwarunkowania instytucjonalne. Zeszyt nr 15., Rzeszów 2009 s.284-294.
 • Wierzbiński B.,2009. Marketing a innowacje w procesie budowania relacji klientów z przedsiębiorstwem. Handel wewnętrzny, Konsument a rynek. Efekty działań marketingowych [red. S. Makarski] 2009 s.37-43
 • Hermaniuk T., Wierzbinski B. 2009,. Innovation and quality of the offer as the basis for the company’s competitiveness. Timishoara (Rumunia) 
 • Wierzbinski B. 2009. Marketing Chanel collaboration in the innovativeness and compattiveness context – the case of firm in the podkarpackie province. (In) Innovativeness and competitiveness of modern enterprises and regions-sources, mechanisms, indicators. Ed. R. Fedan, L. Kaliszczak, Wyd. Universytet Rzeszowski, s. 62-71.
 • Wierzbinski B. 2009, Surmacz T. The importance of logistics customer service in supply chains. (Dniepropietrowsk) http://www.rusnauka.com/15_NPN_2009/Economics/46763.doc.htm
 • Wierzbiński B. 2007. Transfer innowacji w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw. [w:] „Transfer wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze agrobiznesu”. Red. S.Makarski, P.Cyrek, S.Dybka, A.Kasprzyk, Wyd. UR Rzeszów, s. 117-133
 • Wierzbiński B.: 2008, The marketing management – importance of globalization as a new environmental relationship. [W:] Managament in Europe; Agata Pierścienia red.:, Uniwersytet Rzeszowski 2008, s. 144-161  (rozdział w monogr. w j. angielskim)
 • Wierzbiński B. 2008. The Importatnts of marketing activities for economics cluster in the regional development context (KOSZYCE 16-18. 9. 2008 Zemplínska Šírava (Hotel Vojenská Zotavovňa) Semafor ,,Ekonomické aspekty globalizácie z pohľadu znevýhodnených regiónov” (Economic Aspects of Globalization: The Underdeveloped Regions Perspective)
 • Wierzbiński B. 2007. Lojalność w koncepcji zarządzania relacjami z klientem. [w:] „Marketingowe mechanizmy kształtowania lojalności”, Red. S. Makarski, Wyd. UR Rzeszów, s. 29-34
 • Wierzbiński B. 2006. Grono spożywcze w województwie podkarpackim; Europejskie; Analizy – wspieranie gron w województwie podkarpackim, 1/2006 red. E. Wojnicka; wyd. Rzeszów 2006, str. 112-134.;
 • Wierzbiński B. 2006. W kierunku podkarpackiej doliny ekologicznej; Studia Europejskie 5/2006; System wspierania gron przedsiębiorczości – publikacja podsumowująca, red. M. Górzyński; wyd. Rzeszów 2006, str. 89-90. publikacja w projekcie 
 • Cyran K., Wierzbiński B. 2005. Czynniki decydujące o wyborze miejsca zakupu żywności. Akademia Ekonomiczna Wrocław, Prace Naukowe Nr 1070, Tom 1., s. 102-108
 • Wierzbiński B., Pietrych T. 2005. Uwarunkowania jakości obsługi klienta w sferze sprzedaży usług logistycznych na przykładzie Schenker Stinnes Logistics. [W:] „Rynkowe mechanizmy kształtowania jakości”, red. S. Makarski, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów-Iwonicz Zdrój, s. 355-362
 • Wierzbiński B., Hajduk G. 2003. „Wzorce percepcji i struktura postaw społecznych wobec reklamy” Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, ser. Ekonomiczna, Zarządzanie i Marketing, zesz.1, s. 32-43
 • Wierzbiński B. 2004: Marketing jako podstawa skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem, “Możliwości i bariery rozwoju działalności gospodarczej w obszarach wiejskich”, red. Czudec A., Ślusarz G., wyd. przez Univ. Rzeszowski, str. 57-67. 
 • Wierzbiński B., Cyran K. 2004. Lokalizacja placówek handlowych czynnikiem determinującym wybór miejsca zakupu (na przykładzie woj. podkarpackiego). Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, s. 209-218
 • Wierzbiński B. 2002. Zarządzanie logistyczne w procesach integracyjnych agrobiznesu. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Tom 4, zeszyt 3, Warszawa-Poznań-Bydgoszcz, s. 226-230
 • Wierzbiński B., Surmacz T. 2003: Jakość determinantem konkurencyjności w małych i średnich przedsiębiorstwach handlowych (na podstawie opinii mieszkańców województwa podkarpackiego). AE Wrocław 2003, Prace Naukowe Nr 983, Tom 2., s. 510-516.
 • Wierzbiński B. 2001. Small scaled firms of podkarpacie province in transgranic cooperation aspects. Zbornik vedeckich prac IV. Konkurencieschpnost vybranych agrarnych komodit SR, CR a MR pred vstupom do UE. Slowenska polnochospodarska univerzita v Nitre, s. 53-56
 • Wierzbiński B. 2001. Strategia rozwoju małych firm [W:] „Strategie rozwoju firm handlowych”, Red. J. Sikorski, Wyd. Uniw. Białystok, s. 411-418.
 • Wierzbiński B. 2000. Przedsiębiorczość pozarolnicza a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich [W:] Roczniki Naukowe SERiA, Konferencja Międzynarodowa, Warszawa-Poznań-Zamość 2000, Z. Nr 4, s. 85-89
 • Makarski S., Wierzbiński B. 2000. Strategia wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w kontekście integracji z Unią Europejską, [W:] „Rozwój lokalny w aspekcie integracji z Unią Europejską”, Stow. Na Rzecz Wsparcia w Polskim Rolnictwie, FAPA, Rzeszow-Brzozów, s. 45-54
 • Woźniak M., Wierzbiński B. 2000. Handel u progu wyzwań XXI wieku (na przykładzie Rzeszowa) [W:] „Przedsiębiorstwo w procesie transformacji”, ZN nr 5, Materiały z Konferencji Nauk., Wyższa Szkoła Adm. i Zarządzania w Przemyślu, s. 158-168
 • Wierzbiński B., Kuliński A. 2000. Małe przedsiębiorstwo w świecie integracji Polski z Unią Europejską [W:] „Konkurencyjność rolnictwa z uwzględnieniem uwarunkowań regionalnych w aspekcie integracji z Unią Europejską”, AR-Wydział Ekonomii w Rzeszowie, Materiały z Konferencji Nauk., Zatwarnica, s. 41-48.
 • Grzybek M., Wierzbiński B. 1998. Czynniki stymulujące pozarolnicze przedsięwzięcia gospodarcze na obszarach wiejskich województwa przemyskiego [w:] "Agrobiznes -pozarolnicze przedsięwzięcia na obszarach wiejskich", AR-Szczecin, s. 149-156
 • Kata R., Wierzbiński B.1998. Rynkowe uwarunkowania rozwoju drobnych zakładów przetwórstwa mięsnego w strukturze rolnictwa rozdrobnionego [w:] "Towaroznawstwo i przetwórstwo", Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie, Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych, Rzeszów, s. 116-121
 • Wierzbiński B. 1998. Produkcja i sprzedaż artykułów pochodzących z zakładów małej skali [w:] "Agrobiznes w regionie południowo-wschodniej Polski", ZN nr 51 AR w Krakowie, s. 59-64
 • Kata R., Wierzbiński B. 1998. Rozwój drobnej przedsiębiorczości w przetwórstwie mięsnym na obszarach wiejskich województwa rzeszowskiego w latach 1990-1997 [w:] "V Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", Wrocław, s. 375-387
 • Makarski S., Wierzbiński B. 1997. Determinanty rozwoju przedsiębiorczości w województwach przygranicznych [w:] "Przedsiębiorczość w agrobiznesie a rozwój terenów wiejskich", Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Trzcinica, s. 271-280

Odznaczenia:

 • 2016 Nagroda zespołowa II stopnia za opracowanie wniosku o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora w dziedzinie: nauki ekonomiczne w dyscyplinie naukowej ekonomia
 • 2015 Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • 2009 Nagroda Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego za rozwój współpracy z zagranicą
 • 2009 Nominowany do Laur studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego; 
 • 2008 Laur Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego 
 • 2002 Brązowy krzyż zasługi (signed by president of Polan