Konferencje naukowe

Katedra jest organizatorem cyklicznej ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. KONSUMENT A RYNEK, której kolejne edycje odbywały się w latach 2005, 2007 i 2009 i 2015. Problematyka konferencji poświęcona jest zagadnieniom dotyczącym zmian pozycji konsumentów i mechanizmom dostosowującym ofertę dóbr na rynku do ich potrzeb (o konferencji).

konferencja kar.png [142.72 KB]


W dniach 13-15 września 2015 r. w Krasiczynie k. Przemyśla zorganizowana została 4-ta konferencja z cyklu KONSUMENT A RYNEK - Marketing w dobie digitalizacji procesów rynkowych. 

Podczas konferencji prowadzono dyskusję naukową na temat kierunków rozwoju marketingu, zmian w zachowaniach współczesnych konsumentów oraz wyzwań dotyczących komunikacji pomiędzy firmami a ich klientami w warunkach cyfryzacji mediów. W konferencji wzięło udział blisko 70 gości, reprezentujących ponad 30 ośrodków naukowych i instytucji.  Po części wprowadzającej w której głos zabierali: przewodniczący Rady Programowej konferencji - prof. dr hab. Sylwester Makarski oraz Prezes Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka – Wojciech Materna, oficjalnego otwarcia konferencji dokonał Dziekan Wydziału Ekonomii – dr hab. prof. UR Grzegorz Ślusarz. W trakcie konferencji odbyło się 37 prezentacji, które pogrupowane zostały w ramach 4 odrębnych sesji tematycznych.

min2015.JPG [434.53 KB]


XXIV Ogólnopolski Zjazd Katedr Marketingu Handlu i Konsumpcji - 12-14 września 2012 r.

Katedra była organizatorem i gospodarzem prestiżowego wydarzenia naukowego w którym uczestniczyli przedstawiciele jednostek o podobnym profilu z całej Polski. Hasło przewodnie Zjazdu brzmiał: „PERSPEKTYWY ROZWOJU MARKETINGU – nauka i dydaktyka wobec wyzwań praktyki”

ZKMHiK.jpg [318.22 KB]