Działalność naukowo-badawcza

Temat  przewodni badań  realizowanych w Katedrze Marketingu i Przedsiębiorczości -  „Marketingowe  uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości”  obejmuje swym zakresem  różne grupy podmiotów, wśród których największą część stanowią przedsiębiorcy i konsumenci. Prowadzone badania zmierzają do  wskazania uniwersalnych prawidłowości związanych z kształtowaniem relacji pomiędzy konsumentami a podmiotami rynkowymi  oraz rozwiązań wzorcowych w zakresie  skutecznego i efektywnego wykorzystania instrumentów i działań marketingowych.

Szczegółowe tematy badawcze realizowane w Katedrze Marketingu i Przedsiębiorczości:

 • Marketingowe aspekty kształtowania jakości produktów i usług.
 • Wpływ marketingu relacji i społecznej odpowiedzialności biznesu na rozwój przedsiębiorstw.
 • Wpływ otoczenia instytucjonalnego na rozwój agrobiznesu
 • Zachowania nabywcze klientów w różnych typach środowisk a strategie działania przedsiębiorstw handlu detalicznego.
 • Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw.
 • Zasobowe uwarunkowania budowy przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwa transgraniczne.
 • Wpływ integracji i współpracy na funkcjonowanie łańcuchów dostaw
 • Determinanty rozwoju rynku żywnościowego
 • Skuteczność i efektywność działań marketingowych przedsiębiorstw.
 • Rola marketingu terytorialnego w rozwoju regionalnym i lokalnym.
 • Rola spółdzielni w rozwiązywaniu problemów społeczno-ekonomicznych