Mgr Justyna Chmiel

Dane kontaktowe:

 • telefon: 17 872 16 24,
 • e-mail: [email protected],
 • adres: ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, pokój 206.

Stanowisko

 • asystent

Prowadzone zajęcia:

 • Rachunkowość,
 • Rachunkowość zarządcza,
 • Rachunkowość podatkowa
 • Zaawansowana rachunkowość finansowa,
 • Doradztwo podatkowe i księgowość MŚP,
 • Doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe.

Zakres badań naukowych:

 • Proces finansjalizacji w Polsce (sektor przedsiębiorstw i gospodarstw domowych),
 • Rachunkowość finansowa oraz zarządcza,
 • Analiza sprawozdań finansowych.

Współpraca z praktyką gospodarczą, instytucjami

 • Współpraca z przedsiębiorstwami w zakresie rozliczania podatku CIT/PIT/VAT,
 • Współpraca z przedsiębiorstwami w zakresie przygotowania sprawozdań finansowych,
 • Współpraca z przedsiębiorstwami w zakresie optymalizacji podatkowych oraz przygotowywania budżetu,
 • Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (Oddział w Rzeszowie).

Ukończone kursy i szkolenia

 • Ukończony kurs „Dla kandydatów na głównych księgowych” (Certyfikat Głównego Księgowego wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce),
 • Ukończony kurs „Książka przychodów i rozchodów”,
 • Ukończony kurs „Kadry i płace”,
 • bardzo dobra znajomość programu SAP (moduł FI i CO),
 • bardzo dobra znajomość programu Sage Symfonia,
 • szkolenie z MS Office (poziom zaawansowany),
 • certyfikat LCCI for Accounting.

Wybrane publikacje:

2017

 • Kata R., Chmiel J., Financial Security of Households - the Essence and Scale of the Phenomenon on the Example of Poland, [w:] Comparative statistical studies of development of socio-economic systems : proceedings of the XV International Scientific and Practical Conference on the Occasion of the Day of Statistics / ed. O. Osaulenko ; State Statistical Service of Ukraine, Kyiv : Information and analytical agency, 2017

2018

 • Kata R., Chmiel J., Bezpieczeństwo finansowe gospodarstw domowych, [w:] Bezpieczeństwo militarne i pozamilitarne w regionie UE – NATO, red. I. Oleksiewicz, Woźny A., Rembler Press, Warszawa 2018, s. 303-320 (ISBN: 978 83 62751 80 8)
 • Chmiel J., Pitera R., The importance of fluctuations in the economic situation for own revenues of Local Government Units, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Rzeszów 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 246-258,
 • Kata R., Chmiel J., Household financialization - sense and scale of this phenomenon on the example of Poland, Rzeszów 2017, e-Finanse, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 62-74

2019

 • Kata R., Chmiel J., Rozwój sektora bankowego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, nr 21 (70) 2019, 80-93,
 • Chmiel J., Wpływ procesu finansyzacji na strukturę sprawozdań finansowych na przykładzie spółki KGHM Polska Miedź S. A., [w:] Tendencje rozwojowe i wyzwania w obszarze współczesnej rachunkowości i sprawozdawczości, J. Dyczkowska (red.), Wrocław 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 80-88
 • Chmiel J., Symptoms of financialization in a profit and loss account on the example of the company KGHM Polska Miedź PLC, [w:] Finanse przedsiębiorstw i rachunkowość – ujęcie teoretyczne i aplikacyjne, Mirosław Wasilewski, Magdalena Mądra-Sawicka (red.), Warszawa 2019, Wydawnictwo SGGW, 29-38
 • Chmiel J., Kozioł K., Pitera R., Verification of early warning models on enterprises from the SEZS Europark Mielec, Organization & Management, nr 4 (48) 2019, 5-15

2020

 • Chmiel J., Kozioł K., Pitera R., Evaluation of the effectiveness of early warning models on the example of enterprises operating in SEZ, The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection, nr 46 (2), 2020, 69-81
 • Kata R., Chmiel J., Financialisation Level of Non-Financial Enterprises in European Union Countries: A Comparative Analysis, European Research Studies Journal, 23 (3), 2020, 378-398
 • Chmiel J., Kozioł K., Pitera R., Credibility of discriminatory models on the example of enterprises from the Lubelskie and Podkarpackie voivodships, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia, 3 (2020), 2020, 91-99

2021

 • Chmiel J., Multi-Factor Evaluation of the Financialization Degree of Polish Households in the Background of the Euro Area, Studia Humana,
 • Kata R., Chmiel J., The scale of financialization of enterprises in the United States and the European Union in 2009-2018, Materiały pokonferencyjne, 37th IBIMA Conference

Udział w konferencjach:

 • Uczestnik III Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Finansjalizacja i społeczeństwo” (6-7.12.2019, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania)
 • Uczestnik XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rachunkowość a Controlling” (14-16.10.2019, Polanica-Zdrój),
 • Uczestnik Konferencji Katedr Finansów organizowanej przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (11-13.09.2019 r.), wyróżnienie w ramach Konkursu Młodych Naukowców,
 • Uczestnik II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Finansjalizacja – nowe tendencje i kierunki rozwoju” (9-10.06.2017, WSIZ).