Dr Wojciech Lichota

 • telefon: 17 872 1612
 • e-mail: wlichota@ur.edu.pl
 • adres: ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, pokój 203

Stanowisko

 • adiunkt

Prowadzone zajęcia

 • Analiza ekonomiczna
 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa
 • Finanse przedsiębiorstwa i analiza finansowa
 • Metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa
 • Metody scoringowe w ocenie ryzyka kredytowego
 • Portfel inwestycyjny i inżynieria finansowa
 • Rachunkowość (zarządcza i finansowa)
 • Wycena majątku

Zakres badań naukowych

 • Metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw
 • Systemy zarządzania dokonaniami
 • Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, w tym efektywność finansowa stref
 • Realizacja programów w ramach funduszy unijnych

Staże i pobyty naukowo-badawcze

 • Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics, Czechy 2018
 • Lviv Insitute of Banking, The University of Banking of the National Bank of Ukraine, Ukraina 2018
 • Szent István University in Gödöllő, Faculty of Economics And Social Sciences, Węgry 2019
 • University of Prešov in Prešov, Faculty of Management, Słowacja 2021
 • Międzynarodowa Akademia Bałtycka w Rydze, Łotwa 2023

Czynne uczestnictwo w konferencjach naukowych (lata 2015-2023)

2023

 • IV Konferencja Naukowa „Inwestycje alternatywne 2023”, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin, 20 października 2023 r.
 • XXIV Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie Finansami, Uniwersytet Szczeciński, Kołobrzeg, 27 - 29 września 2023 r.
 • XXIV Konferencja Naukowa Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych 2023, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa, 21 czerwca 2023 r.
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Finanse i Bezpieczeństwo Ekonomiczne Polski”, Uniwersytet Rzeszowski, Ulanów, 18-19 czerwca 2023 r., Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Efektywność funkcjonowania sektora publicznego i prywatnego w obecnych czasach gospodarczych”, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie, Krosno, 26 maja 2023 r.
 • Konferencja „Wyzwania i bariery w pracy biegłego z zakresu wyceny przedsiębiorstw w sprawach działowych”, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, 20 kwietnia 2023 r., Współorganizator

2022

 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Finanse i Innowacyjny Rozwój Regionów”, Uniwersytet Rzeszowski, Ulanów, 20-21 czerwca 2022 r., Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
 • VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Problemy i Wyzwania Geografii Komunikacji”, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk oraz Komisja Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Warszawa, 30-31 maja 2022 r.

2021

 • Jubileuszowa XXV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rachunkowość a Controlling. Zarządzanie dokonaniami, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polanica Zdrój, 11-13 listopada 2021 r.
 • II Konferencja Naukowa Inwestycje Alternatywne 2021, UMCS w Lublinie, NBP, Urząd Statystyczny w Lublinie, Lublin, 30 września 2021 r.
 • XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych 2021, SGGW w Warszawie, Warszawa, 23 czerwca 2021 r.
 • Seminarium naukowe z Prezesem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, „Perspektywy rozwoju rynku kapitałowego w Polsce i na świecie”, Uniwersytet Szczeciński i Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce, Szczecin, 30 marca 2021 r.

2020

 • XVI Konferencja Naukowa pt. Forum Wspierania Przedsiębiorczości - Mikrofirma 2020, org. Politechnika Koszalińska, Uniwersytet Szczeciński oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Koszalin, 26-27 listopada 2020 r.
 • XXII Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie Finansami, org. Uniwersytet Szczeciński, Stowarzyszenie Absolwentów Master of Business Administration, Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce, Kołobrzeg, 18-19 listopada 2020 r.
 • XXI Konferencja Naukowa Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, org. SGGW w Warszawie, Warszawa, 28 września 2020 r.

2019

 • XII Międzynarodowe Forum Finansowo-Bankowe, XV Mikrofirma - 2019, Zasoby wytwórcze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Finansowanie, Innowacyjność, Efektywność, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Jachranka-Warszawa, 28-29 listopada 2019 r.
 • Seminarium naukowe: Wyzwania i bariery w pracy biegłego z zakresu wyceny przedsiębiorstw, Warszawa, 22 listopada 2019 r.
 • XXIV Konferencja Naukowa „Rachunkowość a  Controlling”. Zarządzanie kosztami i dokonaniami, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polanica Zdrój, 14-16 października 2019 r.
 • Konferencja Katedr Finansów, Finanse - 95 lat po reformie Władysława Grabskiego. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Jachranka, 11-13 września 2019 r.
 • Auditing, Accounting, Banking 2019 Outlook - AAB+  (The AAB + Conference), Warszawa, 17 maja 2019 r.
 • XX Międzynarodowa Naukowa Konferencja Zarządzanie Finansami, Kołobrzeg, 27 - 29 marca 2019 r.

2018

 • XI Międzynarodowe Forum Finansowo-Bankowe, Finanse-Biznes-Edukacja, Doświadczenia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Jachranka, 22-23 listopada 2018 r.
 • XXIII Konferencja Naukowa Rachunkowość a Controlling. Zarządzanie kosztami i dokonaniami. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polanica Zdrój, 15-17 października 2018 r.
 • Seminarium naukowe w Lviv Insitute of Banking, The University of Banking of the National Bank of Ukraine, Lwów, 2 lipca 2018 r.
 • 17th International Conference Financial Institutions and Instruments Market. Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Lviv Polytechnic National University, Johannes Kepler University Linz, Academy of Economic Studies in Moldova, Lwów, 3-6 czerwca 2018 r.
 • III Konferencja Naukowa Skuteczność działania a problem zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego Uniwersytet Rzeszowski, Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie, Rzeszów 14-15 czerwca 2018 r.

2017

 • XXII Konferencja Naukowa Rachunkowość a Controlling. Dylematy w zarządzaniu kosztami i dokonaniami. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Karpacz, 16-18 października 2017 r.
 • Konferencja Naukowa Przyszłość Finansów 2017. Wspieranie rozwoju innowacyjnej gospodarki - państwo a przedsiębiorczość. Uniwersytet Łódzki. Łódź, 10-11 października 2017 r.
 • Konferencja Katedr Finansów Finanse dla rozwoju. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 18-20 września 2017 r.

2016

 • XXI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rachunkowość a controlling. Zarządzanie kosztami i dokonaniami. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Karpacz, 17-19 października 2016 r.
 • II Konferencja Naukowa Kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego a możliwości wynikające z perspektywy finansowej 2014-2020, Uniwersytet Rzeszowski, Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie, Rzeszów 23-24 czerwca 2016 r.

2015

 • Międzynarodowa Konferencja Perspektywy rozwoju przedsiębiorstw w Europie Środkowo - Wschodniej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach, Uniwersytet Rzeszowski, Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Suwałki, 17 listopada 2015 r.

Współpraca z praktyką gospodarczą, instytucjami

 • Współpraca z przedsiębiorstwami/spółkami w zakresie analizy ekonomicznej i finansowej
 • Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wdrażania, realizacji i sprawozdawczości funduszy unijnych
 • Członek Komisji Oceny Projektów dla działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 2005-2006
 • Członek Komisji ds. Promocji i Współpracy z Otoczeniem
 • Członek Rady Programowej dla kierunku Ekonomia oraz Finanse i rachunkowość
 • Opiekun Sekcji Analizy finansowej działającej w ramach Koła Naukowego Liderzy Biznesu(Link do innej strony)

Nagrody i wyróżnienia

 • Nagroda „Laur Studentów 2016 ” w kategorii „Przyjaciel studentów” Wydziału Ekonomii za zaangażowanie w pracę ze studentami
 • Wyróżnienie Dziekana Ekonomii za działalność na rzecz aktywizacji studentów w procesie kształtowania ich kreatywności w roku akademickim 2015/2016
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2023

Ukończone kursy i szkolenia (lata 2015-2019)

 • Korekty finansowe w systemie zwrotu środków europejskich w perspektywie 2014-2020, 2017
 • Szkolenie z zakresu stosowania prawa zamówień publicznych po nowelizacji, 2017
 • Zasady wyliczania prewskaźnika i wskaźnika w świetle interpretacji podatkowych Ministerstwa Finansów oraz niekorzystnego dla gmin orzecznictwa wojewódzkich sądów administracyjnych, 2017
 • Zwrot VATu przez JST po zmianach wprowadzonych od 1 października 2016 r., 2017
 • Szkolenie MS Word średnio zaawansowany, 2016
 • Szkolenie specjalistyczne dla pracowników instytucji wdrażających RPO 2014-2020, w szczególności z zakresu pomocy publicznej w określonych sektorach, 2016

Wybrane publikacje (lata 2016-2022)

 • Kitowski J., Lichota W., Polskie modele dyskryminacyjne – bilans dokonań [w:] Bankowość, rynek finansowy, ekonomia, przedsiębiorczość. Teraźniejszość i przyszłość (pod red. R. Zajkowskiego), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2023, s.  251-260. ISBN 978-83-227-9695-5
 • Kitowski Jerzy, Kowal-Pawul Anna, Lichota Wojciech, Identifying Symptoms of Bankruptcy Risk Based on Bankruptcy Prediction Models—A Case Study of Poland, "Sustainability", Volume 14, Issue 3, 1416, 2022, s. 1-18, ISSN 2071-1050 https://doi.org/10.3390/su14031416.
 • Lichota Wojciech, Kowal Anna, Możliwość wczesnego wykrycia ryzyka bankructwa w przedsiębiorstwach z sektora MŚP (31-56), [w:] Korczak Jerzy, Zawadzka Danuta (red.), Funkcjonowanie przedsiębiorstw i rynków finansowych - problemy współczesnej gospodarki, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 2022, ISBN 978-83-7365572-0, ss. 129.
 • Lichota Wojciech, Kowal-Pawul Anna, Sprawność modeli analizy dyskryminacyjnej na przykładzie spółek zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi w Polsce. (149-158), [w:] Zarzecki Dariusz (red.), Współczesne problemy zarządzania finansami, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2022, ISBN 978-83-7972-546-5, ss. 204.
 • Lichota W., Rabiej E., Pitera R., Analiza finansowa przedsiębiorstw wybranych sektorów, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2021, ss. 172. ISBN 9788381024617
 • Lichota W., Zastosowanie modeli analizy dyskryminacyjnej w procesie predykcji bankructwa przedsiębiorstw z branży odzieżowej, w: Zarządzanie Finansami. Narzędzia i kluczowe wyzwania (D. Zarzecki red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2021, s. 23-30. ISBN 978-83-7972-446-8
 • Lichota W., Kowal A., Perspektywy upadłości konsumenckiej w Polsce, [w:], Z. Głodek, A. Kuciński (red.), Zjawisko upadłości we współczesnej gospodarce, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2020. ISBN 978-83-66703-40-7 link http://cwn.ajp.edu.pl/2020/65/#70
 • Lichota W., The comparative analysis of the prediction effectiveness  of selected discriminant analysis models. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 48(4) 2020, s. 27-36. https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.04.2736(Nowe okno)(Link do innej strony) ISSN 1506-2635, e-ISSN 2658-1817 link https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/759/702(Nowe okno)(Link do innej strony)
 • Lichota W., Use of discriminatory models to verify the likelihood of continued activities for enterprises: case study on select enterprises from the automotive industry, in: Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia. Vol 19, No 4 (2020), s. 95-102. ISSN 1644-0757, eISSN 2450-047X, DOI: 10.22630/ASPE.2020.19.4.45  link https://aspe.sggw.pl//article/view/.45/4477(Nowe okno)(Link do innej strony)
 • Lichota W., Kowal A., Szufnarowska M., Przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw funkcjonujących w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce [w:] Destruktory i kreatory wartości na poziomie sektora, przedsiębiorstwa, produktu i usługi (P. Antonowicz, E. Malinowska, J. Siciński, U. Zaremba red.), Wydawnictwo WSIZ, Wydawnictwo IVG, Rzeszów 2020, s. 45-58. ISBN 978-83-66551-09-1
 • Lichota W., Zastosowanie modeli logitowych do zdiagnozowania zagrożenia bankructwem przedsiębiorstw, w: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, Nr 24 (73) 2020, s. 92-103. DOI 10.22630/PEFIM.2020.24.73.30. ISSN 2081-3430 link http://sj.wne.sggw.pl/pdf/PEFIM_2020_n73_s92.pdf(Nowe okno)(Link do innej strony)
 • Kowal A., Lichota W., Proces cyfryzacji podatku VAT w Polsce, w: Studia prawno-ekonomiczne, tom CXV/2020, s. 265-282. DOI: 10.26485/SPE/2020/115/15. ISSN 0081-6841 link http://journals.ltn.lodz.pl/index.php/Studia-Prawno-Ekonomiczne/article/view/991/900(Nowe okno)(Link do innej strony)
 • Lichota W., Skuteczność wybranych modeli regresji logistycznej w predykcji upadłości przedsiębiorstw, w: Zarządzanie Finansami. Analiza finansowa, bankowość, finanse samorządowe (D. Zarzecki red.), wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2020, s. 43-51. ISBN 978-83-7972-351-5
 • Lichota W., Wpływ liczby zmiennych w modelach analizy dyskryminacyjnej na ocenę kondycji finansowej przedsiębiorstw, w: Kierunki rozwoju współczesnej sprawozdawczości finansowej (Z. Głodek, M. Trocka red.), wyd. Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wlkp 2019, s. 121-132. ISBN 978-83-65466-87-7
 • Lichota W., Przydatność modeli dyskryminacyjnych i logitowych  do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw na przykładzie spółek z WIG 20, w: Finanse w działalności gospodarczej - Teoria i praktyka (pod red. M. Wasilewskiego i M. Mądrej-Sawickiej), wyd. SGGW, Warszawa 2019.
 • Lichota W., The Assessment of the Effectiveness of the Implementation of Infrastructural Investments within the Regional Operational Programme for the Podkarpackie Province for the years 2007-2013, in : Modern Historical and Political Issues, Nr 40/2019.(Link do innej strony)
 • Lichota W., Polskie specjalne strefy ekonomiczne - Efekty finansowe, wyd. Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Ostrowiec Świętokrzyski 2019, ss. 280.
 • Lichota W., Próba weryfikacji syntetycznych metod oceny ryzyka finansowego, w: Prawne, ekonomiczne i finansowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw (pod red. P. Antonowicza, P. Galińskiego, P. Nogal-Meger), wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019, s. 89-100.
 • Lichota W., Weryfikacja skuteczności predykcji wybranych modeli analizy dyskryminacyjnej na przykładzie przedsiębiorstw funkcjonujących w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce, w: Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nr 2 (12) / 2018, s. 402-413.(Link do innej strony)
 • Lichota W., Wykorzystanie funduszy unijnych w województwie podkarpackim, w: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, zeszyt nr 56 (4/2018), Rzeszów 2018, s. 395-403.
 • Lichota W., Wykorzystanie mierników syntetycznych do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw, w: Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 514, Wrocław 2018, s. 218-226.(Link do innej strony)
 • Lichota W., Próba weryfikacji wiarygodności diagnostycznej wybranych modeli analizy dyskryminacyjnej, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Tom 51,Nr 4 2017, s. 217-224.(Link do innej strony)
 • Lichota W., Wykorzystanie funduszy UE w ramach perspektywy 2007-2013 a możliwości pozyskania środków w ramach perspektywy 2014-2020 na przykładzie wybranej gminy z województwa podkarpackiego, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy 49 (1/2017), s. 251-263.
 • Lichota W., Weryfikacja skuteczności diagnostycznej wybranych modeli analizy dyskryminacyjnej na przykładzie próby przedsiębiorstw z województwa podkarpackiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we  Wrocławiu Nr 472 2017, s. 209-217.
 • Lichota W., Wykorzystanie modeli logitowych do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw funkcjonujących w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce, w: Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 440, Wrocław 2016
 • Lichota W., Ocena konkurencyjności przedsiębiorstw funkcjonujących w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce, w: Sektor małych i średnich przedsiębiorstw  krajów Wschodniej Europy. Wybrane problemy. Prawno-ekonomiczne aspekty innowacyjności oraz możliwości jej poprawy (pod red. A. Maksimczuka i A. Świerczewskiej-Gąsiorowskiej), tom 1, wyd. PWSZ w Suwałkach, Suwałki 2016
 • Lichota W., Efektywność finansowa specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, „Gospodarka Narodowa” nr 1, Warszawa 2016