Dr Rafał Pitera

 • tel.: 17 872 1645
 • e-mail: rpitera@ur.edu.pl
 • adres: 35-601 Rzeszów, ul. Ćwiklińskiej 2, p. 205

Stanowisko

 • adiunkt

Prowadzone zajęcia

 • Analiza ekonomiczna
 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa
 • Analiza ekonomiczno-finansowa II
 • Controlling
 • Metody oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa
 • Rachunek kosztów i audyt finansowy
 • Rachunkowość korporacji i grup kapitałowych
 • Zaawansowana rachunkowość finansowa
 • Audyt wewnętrzny: Rachunkowość finansowa
 • Ubezpieczenia społeczne z elementami prawa: Podstawowe obowiązki i uprawnienia płatników wobec ZUS

Zakres badań naukowych

 •     Metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw
 •     Analiza sprawozdań finansowych
 •     Rachunkowość finansowa oraz zarządcza
 •     Efektywność finansowa specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
 •     Metody optymalizacji podatkowej
 •     Źródła finansowania inwestycji w energetykę odnawialną
 •     Zarządzanie finansami w sporcie

(zakres badań naukowych wg JEL: G33; G17; G32; M400 )

Granty i projekty badawcze

 • Kierownik Zespołu realizującego grant badawczy nt. Wycena przedsiębiorstw dystresywnych w kontekście analizy wypłacalności podmiotów gospodarczych. Projekt finansowany ze środków Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi, Łódź 2023 – 2024 r.

Czynne uczestnictwo w konferencjach naukowych

 • V International Scientific Conference of Economics and Management Researchers “Economic Consequences of A Century”, Baku – Azerbaijan, June 22-25, 2023.
 • Konferencja Wyzwania i bariery w pracy biegłego z zakresu wyceny przedsiębiorstw w sprawach działowych, Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, 20-21 kwietnia 2023 r.
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Finanse i bezpieczeństwo ekonomiczne Polski, Uniwersytet Rzeszowski, Ulanów, 18-19 czerwca 2023 r.
 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Finanse i innowacyjny rozwój regionów, Uniwersytet Rzeszowski, Ulanów, 20-21 czerwca 2022 r.

Nagrody i wyróżnienia

 • Wyróżnienie rozprawy doktorskiej przez recenzentów – 13 października 2022 r.

Wybrane publikacje

 • Pitera R., Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na rozwój gospodarczy regionu, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2023, (ISBN: 978-83-8277-124-4).
 • Pitera R., Gnap M., The use of early warning models in the verification procedure of the going concern principle. “Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law”. Volume 27, No 4 (2023).
 • Pitera R., Verification of the effectiveness of discrimination models for forecasting bankruptcy of enterprises, “Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series”. No. 178 (2023).
 • Pitera R., Gnap M., The relevance of using cash flows and economic profit_based methods in capital budgeting a focus on techniques _ FCFF, FCFE and EVA, “Organization & Management Scientific Papers of Silesian University of Technology”. No. 174 (2023).
 • Pitera R., Kata R., Local Authority Investments in the Field of Energy Transition and Their Determinants (on the Example of South-Eastern Poland), “Energies”, 2023, 16(2), 819.

Ukończone kursy i szkolenia

 • Uniwersytet Rzeszowski  Studia podyplomowe  Organizowane przez Narodowy Bank Polski „Mechanizmy funkcjonowania strefy EURO”, 2013,
 • Ms Excel - zaawansowane rozwiązania w arkuszach kalkulacyjnych,
 • Obsługa programu komputerowego SAP,
 • Obsługa programu PŁATNIK,
 • Obsługa programu komputerowego SYMFONIA,
 • Obsługa programu komputerowego CDN OPTIMA,
 • Kurs Kadry i Płace dla zaawansowanych - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (O/Rzeszów),
 • Kurs Kadry i Płace od podstaw - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (O/Rzeszów),
 • Kurs Specjalista ds. Rachunkowości Podatkowej - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (O/Rzeszów),
 • Kurs Główny Księgowy- Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (O/Rzeszów),
 • Kurs Specjalista ds. rachunkowości (II stopnia) - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (O/Rzeszów),
 • Kurs języka angielskiego metodą „Speak Your Mind”, 2015,
 • Kurs księgowości z elementami kadr i płac oraz obsługą biura, 2015,
 • Szkolenie Kasjer walutowo-złotowy, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział Rzeszów, 2013,
 • Kurs Samodzielny księgowy, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Rzeszów, 2012.

Współpraca z praktyką gospodarczą, instytucjami

 •     Współpraca z przedsiębiorstwami w zakresie sprawozdań finansowych
 •     Współpraca z przedsiębiorstwami w zakresie analizy ekonomicznej i finansowej
 •     Współpraca z przedsiębiorstwami w zakresie optymalizacji podatkowej
 •     Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (O/Rzeszów)
 •     Współpraca z bankami w zakresie analizy i oceny zdolności kredytowej

Czynne uczestnictwo w konferencjach

 • Jubileuszowa XXV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rachunkowość a Controlling, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polanica-Zdrój, 11-13 listopada 2021 r.
 • XXI Międzynarodowa Naukowa Konferencja Zarządzanie finansami. Uniwersytet Szczeciński, Kołobrzeg, 18-19 listopada 2020 r.
 • XII Międzynarodowe Forum Finansowo-Bankowe (MFFB), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa, 28-29 listopada 2019 r.
 • Seminarium Naukowe Pt. Wyzwania i Bariery w pracy biegłego z zakresu  wyceny przedsiębiorstw, Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce we współpracy z Wydziałem Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Akademią Leona Koźmińskiego, Warszawa, 22 listopada 2019 r.
 • IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rachunkowość i Finanse. Teoria i Praktyka, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski, 17 października 2019 r.
 • XXIV Konferencja Naukowa Rachunkowość a  Controlling. Zarządzanie kosztami i dokonaniami. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Polanica Zdrój, 14-16 października 2019 r.
 • XX Międzynarodowa Naukowa Konferencja Zarządzanie finansami. Uniwersytet Szczeciński, Kołobrzeg, 27-29 marca 2019 r.
 • XXIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rachunkowość a controlling, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polanica Zdrój 15-17 października 2018 r.
 • III Konferencja Naukowa „Skuteczność działania a problem zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego” Uniwersytet Rzeszowski, Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie, Rzeszów 14-15 czerwca 2018 r.
 • XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Rynek finansowy. Instytucje i Instrumenty”, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Narodowy Uniwersytet Politechnika Lwowska, Uniwersytet Johannesa Keplera w Linz oraz Akademia Ekonomiczna w Mołdawii, Lwów 3-6 czerwca 2018 r.
 • XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Przemiany strukturalne przemysłu i usług w układach przestrzennych”, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków 4-5 grudnia 2017 r.
 • VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Finansowe Uwarunkowania Rozwoju Organizacji Gospodarczych - Finanse i rachunkowość wobec zmian zachodzących w gospodarce XXI wieku”, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 27 listopada 2017 r.
 • XXII Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Rachunkowość a controlling. Zarządzanie kosztami i dokonaniami”, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Karpacz 16-18 października 2017 r.
 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Przyszłość finansów 2017. Wspieranie rozwoju innowacyjnej gospodarki - państwo a przedsiębiorczość”, Uniwersytet Łódzki, Łódź10-11 października 2017 r.
 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata. Wymiar polityczno-finansowy”, Fundacja Prowadzenia Badań Naukowych, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 20-21 września 2017 r.
 • “The 1st Scientific Interdisciplinary Electronic International Conference”, Poznań 2015 r.
 • XXIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zmiany struktury przestrzennej przemysłu i usług w warunkach kryzysu gospodarczego", Kraków, 2-3 grudnia 2013 r.
 • „Perspectives of Economic and Monetary Integration in Crisis Time. Where is the Eurozone Heading?”, NBP oraz Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 23-24 września 2013 r.

Wybrane publikacje