Dr Anna Kowal-Pawul

 • telefon: 17 872 16 24
 • e-mail: annakowal@ur.edu.pl
 • adres: ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, pokój 206

Stanowisko

 • adiunkt

Prowadzone zajęcia

 • Rachunkowość
 • Zaawansowana rachunkowość finansowa
 • Analiza ekonomiczna
 • Metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa
 • Metody dyskryminacyjne oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa
 • Portfel inwestycyjny i inżynieria finansowa

Zakres badań naukowych

 • Cyfryzacja podatku VAT
 • Przepisy podatkowe VAT a sektor MŚP
 • Zatory płatnicze
 • Upadłość konsumencka

Współpraca z praktyką gospodarczą, instytucjami

 • Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego (2020)
 • STRABAG Sp. z o.o.
  • Specjalista ds. finansowych (2016-2019)
 • OPUS-INTERUM Sp. z o.o.
  • Stanowisko: Młodsza księgowa (2016)
 • Grupa Kapitałowa BAĆ-POL S.A.
  • Stanowisko: Referent do spraw księgowości (2015-2016)
 • Współpraca z Programem Nowoczesne Zarządzanie Biznesem (2015-2016)

Pełnione funkcje i prace organizacyjne

 • Kierownik grantu dla młodych naukowców, tytuł grantu: Gospodarcze uwarunkowania i konsekwencje procesu cyfryzacji podatku od towarów i usług w Polsce, Uniwersytet Rzeszowski 2021 r.;
 • Opiekun Sekcji Naukowej Analizy Finansowej działającej przy Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego;
 • Sekretarz konferencji naukowych z cyklu Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w latach 2020-2022;
 • Sekretarz Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej FINANSE I INNOWACYJNY ROZWÓJ REGIONÓW organizowanej przez Katedrę Finansów i Rachunkowości oraz Sekcję Naukową Analizy Finansowej (czerwiec 2022 r.);
 • Koordynator projektu „Weź przyszłość w swoje ręce- finanse oczami licealisty”; program realizowany przy współpracy z NBP, 2019/2020
 • Sekretarz i moderator Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pn. „Nauka wciąga”, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, 21 maja 2019 r.
 • Organizator Ogólnopolskiej Konferencji pn. „Rachunkowość instrumentem zarządzenia jednostek gospodarczych i instytucji”, Rzeszów 27-29 kwietnia 2015 r.

Czynne uczestnictwo w konferencjach naukowych

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa FINANSE I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE POLSKI, Ulanów 18-19 czerwca 2023 r.
 • XVII Konferencja Naukowa Forum Wspierania Przedsiębiorczości MIKROFIRMA 2021, Mielno 9-10 grudnia 2021 r.
 • XVI Konferencja MIKROFIRMA 2020 Forum Wspierania Przedsiębiorczości, Koszalin, 26-27 listopada 2020 r.
 • XIX konferencja naukowa z cyklu „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy" pod hasłem "Cyfrowa transformacja - szanse i zagrożenia", Rzeszów, 24 września 2020 r.
 • XII Międzynarodowe Forum Finansowo-Bankowe / XV MIKROFIRMA pt. „Zasoby wytwórcze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw- finansowanie, innowacyjność, efektywność”, Jachranka, 28-29 listopada 2019 r.
 • Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. „Nauka wciąga”, Rzeszów, 21 maja 2019 r.
 • Konferencja Naukowa pt. „Ryzyko nadużyć w finansach i rachunkowości” w ramach VII Ogólnopolskich Dni Rachunkowości, Katowice, 6-8 kwietnia 2016 r.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. „Rachunkowość instrumentem zarządzania jednostek gospodarczych i instytucji”, Rzeszów, 27-29 kwietnia 2015 r.
 • IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. „Praktyczny wymiar rachunkowości- podatki, rewizja, manipulacje”, Kraków, 26-28 listopada 2014 r.
 • III Forum Akademickich Ośrodków nauczania Języków Obcych Szkół Wyższych Województwa Podkarpackiego nt.: „Edukacja językowa wobec współczesnych wymagań rynku pracy”, Rzeszów, 19 maja 2014 r.

Nagrody i wyróżnienia

 • 2024: Nagroda Rektora za uzyskanie stopnia doktora z wyróżnieniem przed 30 rokiem życia

Ukończone kursy i szkolenia

 • Investment Game, State Street, Kraków 2014 r.
 • Akademia Podatkowa, Deloitte, Rzeszów 2014 r.
 • Kadry i płace, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Podkarpacki w Rzeszowie, 2013 r.
 • Analiza techniczna rynków finansowych, PROTRADER Sp. z o.o., 2012/2013
 • bardzo dobra znajomość programu Sage Symfonia i Comarch ERP Optima

Wybrane publikacje

2023

 • Kowal-Pawul A., Ekonomiczne uwarunkowania i konsekwencje cyfryzacji podatku od towarów i usług w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań 2023.
 • Kowal-Pawul A., Structured e-invoices as a manifestation of the digitization of the tax on goods and services in Poland – selected aspects, Studia Prawno-Ekonomiczne, T. CXXIX, https://doi.org/10.26485/SPE/2023/129/7.

2022

 • Kitowski J., Kowal-Pawul A., Lichota W., Identifying Symptoms of Bankruptcy Risk Based on Bankruptcy Prediction Models—A Case Study of Poland, Sustainability, 14(3), 1416, 2022, https://doi.org/10.3390/su14031416.
 • Lichota W., Kowal A., Możliwość wczesnego wykrycia ryzyka bankructwa w przedsiębiorstwach z sektora MŚP (31-56), [w:] Korczak J., Zawadzka D. (red.), Funkcjonowanie przedsiębiorstw i rynków finansowych - problemy współczesnej gospodarki, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 2022.
 • Lichota W., Kowal-Pawul A., Sprawność modeli analizy dyskryminacyjnej na przykładzie spółek zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi w Polsce. (149-158), [w:] Zarzecki D. (red.), Współczesne problemy zarządzania finansami, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2022.

2021

 • Kowal-Pawul A., Przekota G., Importance of VAT digitization for income disclosure in section F‑construction – a case for Poland, Journal of International Studies, 2021. doi:10.14254/2071-8330.2021/14-4/5.
 • Kowal A., Przekota G., VAT Efficiency—A Discussion on the VAT System in the European Union, Sustainability, 2021, 13(9):4768, https://doi.org/10.3390/su13094768.
 • Kata R., Nowak K., Leszczyńska M., Kowal A., Sebastianka B., Bezpieczeństwo finansowe gospodarstw domowych - wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2021.

2020

 • Kowal A., Lichota W., Perspektywy upadłości konsumenckiej w Polsce, [w:], Z. Głodek, A. Kuciński (red.), Zjawisko upadłości we współczesnej gospodarce, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2020.
 • Kowal A., Zatory płatnicze w Polsce - wybrane aspekty, [w:] Lew G. (red.), Rachunkowość problemy i perspektywy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2020, ISBN: 978-83-7934-403-1.
 • Kowal A., Kredyt kupiecki a zatory płatnicze, [w:] Bereżnicka J., Wasilewski M. (red.), Wybrane problemy finansów publicznych i przedsiębiorstw, Wydawnictwo SGGW w Warszawie - publikacja 2020 r.
 • Kowal A., Lichota W., Proces cyfryzacji podatku VAT w Polsce, Studia Prawno-Ekonomiczne, T. CXV, Łódź 2020, s. 265-282, DOI: 10.26485/SPE/2020/115/15.
 • Kowal A., Lichota W., Szufnarowska M., Przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw funkcjonujących w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce [w:] Antonowicz P. i in. (red.), Destruktory i kreatory wartości na poziomie sektora, przedsiębiorstwa, produktu i usługi, Wydawnictwo WSIZ, Wydawnictwo IVG, Rzeszów 2020.
 • Kowal A., Wpływ mechanizmu odwrotnego obciążenia na działalność małych i średnich przedsiębiorstw z branży budowlanej, Przedsiębiorczość i Edukacja, 2020, 16(1), Kraków 2019, DOI:10.24917/20833296.161.

Lata wcześniejsze

 • Kowal A., Split payment mechanism in the economy of small and medium-sized enterprises, Zeszyty Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2019, 44(4), DOI 10.25944/znmwse.2019.04.3951.
 • Danak M., Kowal A., Audyt śledczy w wykrywaniu przestępstw gospodarczych [w:] Wójcik-Jurkiewicz M. (red.), Ryzyko nadużyć w rachunkowości i finansach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, ISBN: 978-83-7875-320-9.
 • Kowal A., Analiza porównawcza aktywów obrotowych przedsiębiorstwa dobrze prosperującego i spółki upadłej [w:] Lew G. (red.), Rachunkowość instrumentem zarządzania jednostek gospodarczych i instytucji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2015.
 • Kowal A., Podatkowa księga przychodów i rozchodów [w:] Praktyczny wymiar rachunkowości-podatki, rewizja i manipulacje, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015, ISBN: 978-83-6517-322-5.
 • Kowal A., Wpływ różnic prawa bilansowego i podatkowego na wynik finansowy [w:] Lew G. (red.), Wybrane aspekty rachunkowości-wymiar teoretyczny i praktyczny, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2015, ISBN: 978-83-7934051-4.