Konferencje naukowe

Zorganizowane konferencje

  • Spatial Dimension of Socio-Economic Transformation Processes in Central and Eastern Europe on the Turn of the 20th Century. Polańczyk, 20-24 maja 2001 r., międzynarodowa.
  • New Arrangements of Socio-Economic Links in Central and Eastern Europe. Arłamów, 19-22 maja 2002 r., międzynarodowa.
  • Eastern Dimension of European Union. Arłamów, 25-29 maja 2003 r., międzynarodowa.
  • Central and Eastern Europe at the European Union – an Opening Balance. Arłamów, 23-26 maja 2004 r., międzynarodowa.
  • Regional Transborder Co-operation in Countries of Central and Eastern Europe – a Balance of Achievements. Arłamów, 21-24 maja 2006 r., międzynarodowa.
  • Countries of  Central & Eastern Europe Versus Global Economic Crisis. Sanok, 14-17 czerwca 2009 r., międzynarodowa.
  • Korzyści i koszty wprowadzenia euro przez Polskę w świetle doświadczeń Słowacji. Rzeszów, 10 grudnia 2009 r., krajowa – z udziałem gości z zagranicy.
  • 20 Years of Socio – Economic Transformations in Countries of  Central and Eastern Europe – an Attempt of Accounts. Polańczyk, 14-17 czerwca 2010 r., międzynarodowa.
  • Perspektywy rozwoju przedsiębiorstw w Europie Środkowo–Wschodniej, 17 listopada 2015