Działalność naukowo-badawcza

Pracownicy Katedry Finansów i Rachunkowości prowadzą badania w zakresie: finansów publicznych, bankowości, analizy finansowej oraz rachunkowości  finansowej i  zarządczej. Prowadzą cyklicznie wykłady otwarte we współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce.