Działalność dydaktyczna

Przedmioty prowadzone przez Pracowników Katedry Finansów i Rachunkowości:

Studia pierwszego stopnia

Kierunek:  Ekonomia

 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa
 • Rachunkowość
 • Podstawy rachunkowości budżetowej i controlingu
 • Rachunkowość budżetowa
 • Rachunkowość zarządcza 
 • Rachunkowość podatkowa
 • Rachunkowość i sprawozdawczość jednostek budżetowych
 • Rachunkowość korporacji i grup kapitałowych
 • Rachunkowość finansowa
 • Analiza ekonomiczna
 • Finanse przedsiębiorstw i instytucji finansowych
 • Doradztwo podatkowe
 • Finansowanie sektora ochrony zdrowia
 • Negocjacje finansowe
 • Bankowe metody oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa
 • Rachunkowość zarządcza i controling
 • Analiza i wycena portfela inwestycyjnego
 • Wycena majątku

Kierunek:  Finanse i Rachunkowość

 • Rachunkowość
 • Analiza i wycena portfela inwestycyjnego
 • Audyt i kontrola finansowa
 • Finanse przedsiębiorstwa i analiza finansowa
 • Metody dyskryminacyjne oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa
 • Metody scoringowe w ocenie ryzyka kredytowego
 • Rachunek kosztów i controlling
 • Rachunkowość sektora publicznego
 • Rachunkowość bankowa
 • Rachunkowość finansowa
 • Rachunkowość podatkowa
 • Rachunkowość zarządcza 
 • Rachunkowość sektora publicznego
 • Ryzyko operacyjne w banku
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa i instytucji finansowej  
 • Zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie

Studia drugiego stopnia

Kierunek:  Ekonomia

 • Metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa
 • Rachunkowość sektora publicznego
 • Rachunkowość finansowa II
 • Rachunek kosztów
 • Doradztwo podatkowe i księgowość MSP
 • Analiza ekonomiczno-finansowa II
 • Controlling
 • Doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe
 • Rachunkowość zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora publicznego
 • Optymalizacja podatkowa w sektorze publicznym
 • System bankowy Unii Europejskiej
 • Analiza finansowa i audyt
 • Planowanie i kontroling w obszarze finansów
 • Konkurencyjność instytucji finansowych
 • Rachunkowość i budżetowanie w jednostkach sektora publicznego

Kierunek:  Finanse i Rachunkowość

 • Standardy sprawozdawczości finansowej
 • Rachunkowość zarządcza
 • Zaawansowana rachunkowość finansowa
 • Metody badań ekonomicznych – projekt badawczy
 • Finanse i rachunkowość grup kapitałowych
 • Konsolidacja sprawozdań finansowych
 • Metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa
 • Metody oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa
 • Planowanie finansowe
 • Portfel inwestycyjny i inżynieria finansowa
 • Rachunek kosztów i audyt finansowy
 • Rozliczenia podatkowe przedsiębiorstw
 • Rynek instrumentów pochodnych

Ponadto Katedra Finansów i Rachunkowości uczestniczyła w przygotowaniu oferty/realizuje:

 • studia podyplomowe
  • Specjalista do spraw rachunkowości – studia organizowane przez Wydział Ekonomii we współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Podkarpacki w Rzeszowie 
  • Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych – studia organizowane przez Wydział Ekonomii we współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Podkarpacki w Rzeszowie 
 • kursy specjalistyczne
  • Accounting In English - Rachunkowość po angielsku
  • Księgowość w praktyce I stopnia
  • Księgowość w praktyce II stopnia