Katedra Finansów i Rachunkowości

Kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości

Prof. dr hab. Jerzy Kitowski

Liczba pracowników: 10

Kontakt

Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Ekonomii,  Katedra Finansów i Rachunkowości
ul. M. Ćwiklińskiej 2
35-601 Rzeszów

e-mai: zakfinwe@ur.edu.pl

Sekretariat

dr inż. Aneta Jarecka
tel/fax: 17 872 1781
e-mail: ajarecka@ur.edu.pl

Historia Katedry Finansów i Rachunkowości

Katedra Finansów i Rachunkowości została powołana w 2018 r., wcześniej funkcjonując jako Katedra Finansów. Natomiast Katedra Finansów została powołana 3 grudnia 2013 r., w wyniku przekształcenia Zakładu Finansów, który z kolei powstał 1 lipca 2002 r. z połączenia Zakładu Analizy i Metod Rachunku Ekonomicznego Wydziału Ekonomicznego Filii UMCS w Rzeszowie oraz Katedry Ekonomii Wydziału Ekonomii w Rzeszowie - Akademii Rolniczej w Krakowie.

Zainteresowania naukowe pracowników Katedry koncentrują się na następującej problematyce badawczej: analiza finansowa  przedsiębiorstw, efektywność finansowa funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, finanse jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów sektora publicznego, finanse oraz rachunek kosztów zakładów opieki zdrowotnej, metody oceny ryzyka upadłości przedsiębiorstw, operacyjne i strategiczne zarządzanie finansami przedsiębiorstw, optymalizacja podatkowa, ewolucja systemów podatkowych, rachunkowość podatkowa, rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw, systemy zarządzania dokonaniami, restrukturyzacja finansowa, wykorzystanie instrumentów pochodnych w strategiach inwestycyjnych i zabezpieczających, zarządzanie ryzykiem na rynku kapitałowym, teoria dywersyfikacji i ryzyka oraz realizacja programów w ramach funduszy unijnych. 

 

 

Nasi partnerzy