Współpraca z otoczeniem

Podejmowana współpraca z otoczeniem zewnętrznym koncentruje się na wsparciu badawczym w zakresie innowacyjności i konkurencyjności, zmian zachodzących na rynku pracy, opracowywania prognoz dotyczących handlu zagranicznego i bezpośrednich inwestycji zagranicznych w ujęciu regionalnym, analiz kierunków wdrażania innowacji i poprawy konkurencyjności podmiotów gospodarujących w skali mikro, mezo i makro.

Współpraca z instytucjami:

  • Narodowy Bank Polski

  • Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie:
  • Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

  • Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS

  • Polskie Radio Rzeszów

  • Radio „Via” Katolickie Radio Rzeszów

  • Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej „Stowarzyszenie Podkarpacka Ekoenergetyka”,

  • Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie

  • Szkoły średnie województwa podkarpackiego