Współpraca międzynarodowa

Głównym kierunkiem międzynarodowej współpracy pracowników Katedry Ekonomii i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych są następujące ośrodki naukowe:
  • Państwowy Uniwersytet Finansów i Handlu Międzynarodowego w Kijowie, Ukraina;
  • Narodowy Uniwersytet Górniczy, Wydział Ekonomiczny w Dniepropietrowsku, Ukraina;
  • Fachhochschule, Bielefeld, Niemcy;
  • Instytut Pracy i Techniki (Institut Abreit und Technik), Gelsenkirchen, Niemcy;
  • Uniwersytet im. Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja;
  • Narodowy Uniwersytet Transportu w Kijowie, Ukraina;