Mgr Radosław Pyrek

Stanowisko:

Asystent

Prowadzone zajęcia:

 • Mikroekonomia
 • Makroekonomia
 • Ekonomia
 • Podstawy Makroekonomii
 • Podstawy ekonomii
 • Ekonomika usług
 • Usługi na rynkach międzynarodowych

Zakres badań naukowych:

 • elastyczne formy zatrudnienia,
 • rynek pracy,
 • telepraca i praca zdalna

Pełnione funkcje i prace organizacyjne

 • Członek komitetu organizacyjnego: ICSIMAT 2020 – 9th International Conference on strategic innovative marketing and tourism [Ateny, 28/08/2020]
 • Członek komitetu organizacyjnego: IACuDiT 4th International Conference 2017 [Ateny, 25/05/2017 – 27/05/2017]
 • Członek komitetu organizacyjnego: IACuDiT 3rd International Conference 2016 [Ateny, 19/05/2016 – 21/05/2016]
 • Członek Komitetu Organizacyjnego: 4th International Conference on Strategic Innovative Marketing, 2015 [Mykonos, 24/09/2015 – 27/09/2015]
 • Członek komitetu organizacyjnego: 3rd International Conference on Strategic Innovative Marketing, 2014 [Madryt, 01/09/2014 – 04/09/2014]
 • Członek Rady Programowej Conference Sustainable Regional Development, University of Agribusiness and Rural Development, 2014 [Plovdiv, 07/10/2014 – 09/10/2014]
 • Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego, International Conference Innowacje w nowoczesnych organizacjach. Ekonomiczne i społeczne aspekty, 2014 [Tarnów, 26/09/2014 – 26/09/2014]
 • Członek Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego o/Tarnów

 Odznaczenia:

Brązowy Medal - odznaczenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, decyzja z dn. 2.10.2014r. za długoletnią służbę, wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków wykonywanych
w pracy zawodowej w służbie Państwa.

Certyfikaty językowe:

 • Pearson Test of English General (CEF B2), Edexcel Level I Certificate in ESOL International (CEF B2), [06/2019]
 • Certificate LCCI International Qualification, Level 2 English for Business (Written), [06/2007]
 • Certificate MUCIA Global Education Group, Marketing Communication, [02/2001]

 Monografie - autorstwo i współautorstwo:

 • Poverty and social exclusion in selected European countries, Wyd. CWEP, Rzeszów 2015, Praca zespołowa,

 Artykuły naukowe, rozdziały w monografiach:

 • Barwińska - Małajowicz Anna, Knapková Miroslava, Szczotka Krzysztof, Martinkoviˇcová Miriam, Pyrek Radosław, Energy Efficiency Policies in Poland and Slovakia in the Context of Individual Well-Being, "Energies", Volume 16, Issue 1, 2023, s. 1-29, ISSN: 1996-1073, https://doi.org/10.3390/en16010116
 • Pyrek Radosław, WORK LIFE BALANCE – DEFINITION AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT (26-30), [w:] БІЗНЕС-АНАЛІТИКА В УПРАВЛІННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ, МАТЕРІАЛИ IX МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ, Київ, Інтерсервіс 2022, ISBN 978-966-999-251-2, ss. 416.
 • Barwińska-Małajowicz Anna, Bąk Iwona,  Radosław Pyrek, Remote Working during Pandemic of COVID-19 in Poland – Selected Aspects, [w:]  38th IBIMA Conference: Innovation Management and Sustainable Economic Development  in the Era of Global Pandemic, November 2021, Seville, 3-4  November 2021, Seville, Spain, red. Khalid S. Soliman, ISBN: 978-0-9998551-7-1, s. 4120-4126.
 • Pyrek R., Kozioł M., Kałkowski L., Technologie informatyczne wykorzystywane w nauczaniu zdalnym pracowników sektora MSP, Wyd. ZN MWSE, 2018
 • Pyrek R., Koziol L., Wojtowicz A, Identification of Instruments of the Development of Innovation of Tourism Enterprises, Tourism and Culture in the Age of Innovation, 2016
 • Pyrek R, Koziol L., The Concept of Classification of Tourist Motivation Factors, Cultural Tourism in a Digital Era, 2015
 • Pyrek R., Kozioł L., Wojtowicz A. Kozioł W., Cooperation with customers as a determinant of capacity of innovative company, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2015
 • Pyrek R., Triacca N., Wissink B., Gomez Garcia A., Szczygieł E., Smulski P., Kovacs M., Modele zabezpieczenia społecznego w wybranych krajach europejskich, Wyd. Volontariat Torino, Turyn-Rzeszów 2015
 • Pyrek R, Koziol L., Mikos A., Karas A., Evaluation of the potential of innovative enterprises in the region of Malopolska, Strategic Innovative Marketing 2015
 • Pyrek R., Mikos A., Innowacyjna koncepcja rynku pracy–model Flexicurity, ZN WSEI 2014
 • Pyrek R., Kozioł L., Wojtowicz A. Kozioł W., Diagnosis of innovation enterprises - study theoretical and empirical results. “Procedia - Social and Behavioral Sciences” Madrid, Hiszpania 2014
 • Pyrek R., Kozioł L., Wojtowicz A. Kozioł W., Relationship Marketing as a Tool for Supporting Corporate Innovation Process 2014
 • Pyrek R., Kozioł L., Wojtowicz A. Kozioł W., An Outline of a Compensation System Based on Human Capital Theory 2014
 • Pyrek R., Mikos A., The perplexity of the cooperation of small and medium-sized enterprises, Wyd. ZN MWSE, 2014
 • Pyrek R., Kozioł L., Wojtowicz A., Determinanty zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw regionu Małopolski, Wyd. ZN MWSE, 2014
 • Pyrek R., Mikos A. The perplexity of the cooperation of small and medium-sized enterprises. ZN MWSE, 2014
 • Pyrek R., Kozioł L., Wojtowicz A. Kozioł W., Relationship Marketing as a Tool for Supporting Corporate Innovation Processes. ”Procedia - Social and Behavioral Sciences” 2014
 • Pyrek R., Kozioł L., Wojtowicz A. Kozioł W., An Outline of a Compensation System Based on Human Capital Theory.”Procedia - Social and Behavioral Sciences” 2014
 • Pyrek R., Kozioł L., Wojtowicz A. Kozioł W., Diagnosis of innovation enterprises - study theoretical and empirical results. “Procedia - Social and Behavioral Sciences”, Hiszpania 2014
 • Pyrek R., Koziol L., The modern method of production control - Quick Response Manufacturing, 3rd IC quantitative and qualitative methodologies in economic and administrative sciences, Grecja 2013
 • Pyrek R., Kozioł L., Wojtowicz A., Development of pro-innovative culture as self –improvement of an organization, Grecja 2013
 • Pyrek R., Flexicurity – nowa koncepcja rynku pracy, ZN MWSE 2012
 • Pyrek R., Quick Response Manufacturing description Wyd. MWSE 2010
 • Pyrek R., Muszyński Z., Charakterystyka zasad nowoczesnej koncepcji zarządzania produkcją Quick Response Manufacturing, (red.) L. Kozioł, ZN MWSE w Tarnowie nr 1(12)2009, Tarnów 2009
 • Pyrek R., Charakterystyka systemu wytwarzania – Quick Response Manufacturing, (red. A. P. Balcerzak, E. Rogalska [w:] Przedsiębiorstwo w warunkach globalnej konkurencji – Materiały Konferencyjne, PTE /o Toruń i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2009
 • Pyrek, Wojtowicz A., Wojtowicz W., Informatyczne narzędzia wspomagania systemu zarządzania szpitalem - analiza przypadku, (red.) A. Szewczyk, E. Krok [w:] Multimedia i mobilność - wolność czy smycz? – Materiały Konferencyjne, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009
 • Pyrek R., Kozioł L., Model systemu zarządzania czasem pracy w przedsiębiorstwie, - Materiały Konferencyjne, Konferencja nt. Determinanty rozwoju gospodarczego. Aspekty mikro- i makroekonomiczne, ZN MWSE w Tarnowie nr 2(13)/2009 T.2, Tarnów 2009
 • Pyrek R., Kozioł L., Strategia konkurowania czasem w systemach wytwórczych, ZN UEK, nr 782, Kraków 2008
 • Pyrek R., Kozioł L., Strategia konkurowania czasem w systemach wytwórczych, Zeszyty Naukowe nr 782, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2008
 • Pyrek R., Kolbusz F., Współczesne metody sterowania produkcją – Zintegrowany System Zarządzania klasy ERP II, (red.) L. Kozioł, ZN MWSE w Tarnowie nr 1(11)2008, Tarnów 2008
 • Pyrek R., Wojtowicz A., Istota i modele czasu pracy, (red.) L. Kozioł, ZN MWSE w Tarnowie nr 1(11)2008, Tarnów 2008
 • Pyrek R., Kozioł L., Współczesne systemy wytwórcze - Lean Manufacturing i Quick Response Manufacturing (red.) Gonciarski [w:] Nowoczesne koncepcje marketingu i zarządzania - Materiały Konferencyjne, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Warszawa 2008
 • Pyrek R., Specyfika informacji i jej rola w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Zeszyty Naukowe nr 5 MWSE, Tarnów 2007
 • Pyrek R., Przegląd metod zarządzania produkcją klasy MRP/ERP (red.) L. Kozioł [w:] Wybrane problemy współczesnego zarządzania, ZN MWSE w Tarnowie nr 1(10)2007, Tarnów 2007
 • Pyrek R., Wojtowicz A., Kwestie kulturowe w zarządzaniu strategicznym, [w:] Zeszyty Naukowe nr 5, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2007
 • Pyrek R., Kozioł L., Nowa koncepcja zarządzania systemem wytwórczym POLCA (red.) E. Skrzypek, [w:] Uwarunkowania jakości życia w społeczeństwie informacyjnym – Materiały Konferencyjne, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2007
 • Pyrek R., Kozioł L., QRM - współczesna metoda sterowania produkcją (red.) A. Szewczyk [w:] Problemy społeczeństwa informacyjnego – Materiały Konferencyjne, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007
 • Pyrek R., Charakterystyka koncepcji szybkiego wytwarzania QRM oraz systemu kart POLCA (red.) Z. Dach Z., [w:] Zeszyty Naukowe nr 4, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2006
 • Pyrek R., Quick Response Manufacturing QRM - nowa metoda wytwarzania (red.) Kozioł L. [w:] Prace z zakresu ekonomii, zarządzania i turystyki, ZN MWSE w Tarnowie nr 1(9)/2006, Tarnów 2006
 • Pyrek R., Metodyczne aspekty budowy strategii konkurowania czasem w przedsiębiorstwie, Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym, Materiały konferencyjne MWSE 2005
 • Pyrek R., Proces rekrutacji pracowników w małych i średnich przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe nr 5 MWSE, Tarnów 2004
 • Pyrek R., System ocen pracowników – cele, procedura i instrumentarium, Zeszyty Naukowe nr 5 MWSE, Tarnów 2004