Działalność dydaktyczna

Przedmioty prowadzone przez pracowników Katedry Ekonomii i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Nazwa przedmiotu Forma zajęć
Studia I stopnia
Podstawy makroekonomii wykłady i ćwiczenia
Mikroekonomia                                              wykłady i ćwiczenia
Międzynarodowe stosunki gospodarcze wykłady i ćwiczenia
Ekonomia rozwoju wykłady i ćwiczenia
Ekonomia i organizacja handlu zagranicznego ćwiczenia
Operacje handlu zagranicznego wykłady i ćwiczenia
Rynek pracy i polityka zatrudnienia wykłady i ćwiczenia
Teoria gospodarki publicznej wykłady
Giełdy towarowe i rynki hurtowe w obrocie międzynarodowym ćwiczenia
Teoria usług wykłady
Usługi na rynkach międzynarodowych ćwiczenia
Bankowość centralna ćwiczenia
Seminaria magisterskie ćwiczenia
Studia II stopnia
Ekonomia międzynarodowa wykłady
Makroekonomia II wykłady i ćwiczenia
Bankowość centralna ćwiczenia
Ekonomia menedżerska wykłady
Teoria wyboru publicznego wykłady
Metodologia ekonomii ćwiczenia
Gospodarka oparta na wiedzy wykłady
Kapitał intelektualny i innowacje w przedsiębiorstwie ćwiczenia
Seminaria magisterskie ćwiczenia

Pracownicy Katedry prowadzą także zajęcia dydaktyczne z zakresu ekonomii w innych instytutach Uniwersytetu Rzeszowskiego.