Katedra Ekonomii i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Kierownik Katedry

dr hab. Anna Barwińska-Małajowicz, prof. UR

Liczba pracowników

10 osób

Dane kontaktowe

Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonomii i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
ul. Ćwiklińskiej 2
35-601 Rzeszów
mgr Anna Gałuszka tel. 17 872 16 15
email: awilkos@ur.edu.pl

Historia Katedry

W dniu 1 października 2002 roku powstała Katedra Teorii Ekonomii. Decyzją Rady Wydziału Ekonomii z dnia 13 września 2007 roku dokonano restrukturyzacji i do Katedry Teorii Ekonomii włączono pracowników dotychczas zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Regionalnej. Jednocześnie funkcjonująca od momentu powstania jednostki nazwa katedry została zmieniona na: Katedrę Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. W dniu 1 października 2014 roku dokonano kolejnej zmiany i w wyniku decyzji Rady Wydziału Ekonomii,  KTEiSM podzielono na dwie jednostki: Katedrę Mikroekonomii oraz Katedrę Makroekonomii i Stosunków Międzynarodowych. W związku z procesem restrukturyzacji Uniwersytetu Rzeszowskiego, od dnia 1 października 2019 roku z połączenia Katedry Mikroekonomii i Katedry Makroekonomii i Stosunków Międzynarodowych utworzono Katedrę Ekonomii i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych.

keimsg.JPG [374.32 KB]