Gospodarka finansowa

Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego
i
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

Z A P R A S Z A J Ą

NA IV KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
na temat
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego – 30 lat doświadczeń i perspektywy

Rzeszów, 18-19 czerwca 2020 r.