Współpraca międzynarodowa

 

Instytut Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego prowadzi współpracę międzynarodową z wieloma uczelniami z zagranicy. W ramach programu LLP Erasmus + oraz wcześniejszego programu Erasmus Instytut umożliwia swoim studentom wyjazd w ramach programu do jednej z 23 uczelni z Cypru, Czech, Grecji, Hiszpanii, Islandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Rumunii, Turcji, Węgier oraz Włoch. Instytut Nauk Socjologicznych UR jest również Instytutem goszczącym studentów i pracowników w ramach programu Erasmus+.

W ramach współpracy bilateralnej od 2014 roku Instytut Nauk Socjologicznych rozpoczął współpracę z siostrzanymi Instytutami i Wydziałami z Uniwersytetu Św. Stefana w Godollo (Węgry) oraz Uniwersytetu Oradejskiego (Rumunia). Celem tej współpracy są rozpoczęte projekty wspólnych publikacji, wymiany pozycji literatury między bibliotekami Instytutowymi oraz współorganizacji konferencji naukowych z zakresu nauk społecznych. W 2014 roku Instytut Nauk Socjologicznych UR współpracował również w Uniwersytetem w Preszowie w ramach międzynarodowego projektu pt. PWP – Zintegrowany Program Rozwoju Kierunku Praca Socjalna UR.

 

Koordynatorem kierunkowym programu Erasmus+ w Instytucie Nauk Socjologicznych UR jest:

- Z zakresu Socjologii oraz Pracy Socjalnej – dr Mariusz Palak