PTS

Informacja o działalności
Oddziału Rzeszowskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

 

  Rzeszowski Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (PTS) liczy ponad 20 członków.  W 2000 r. Oddział zorganizował wspólne z WSSG w Tyczynie XI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny.
Oddział przez ostatnie lata organizował wiele spotkań, które miały m.in. charakter wykładów otwartych.


Rzeszowski Oddziału PTS gościł m.in.:

prof. dr hab. Stanisława Kłopota z wystąpieniem: Kwestia mieszkaniowa w wielkim mieście
dr hab. Waltera Żelaznego: Etniczność. Ład - konflikt - sprawiedliwość
prof. dr hab. Józefa Styka - Ocena przestrzeni miejskiej Lublina oraz Instrumenty rynku pracy na skraju Unii Europejskiej - raport badawczy
dr Grażynę Gęsicką - Polityka spójności Unii Europejskiej 2013+. Problemy koncepcji budżetu
dr Józefa Prejznera - Niklas Luhmann - teoretyk systemowy
prof. dr hab. inż. Sławomira Partyckiego - Cyberprzestrzeń - kolonizacja nowego świata
dr hab. Eugeniusza Moczuka - Socjologia wojny. Stare i nowe podejście do socjologicznej analizy wojen
prof. dr hab. Danutę Walczak-Duraj - Przyczyny i konsekwencje wykorzeniania z pracy – perspektywa etosowa
prof. dr hab. Lesława H. Habera -Żywot człowieka szczęśliwego. Czyli moja przygoda z socjologią. Refleksja subiektywna  Rzeszowski Oddział PTS był również współorganizatorem (wraz z Zakładem Socjologii Miasta i Regionu Instytutu Socjologii UR oraz Podkarpackiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie) konferencji Zagrożenia społeczne oraz bezpieczeństwo w Rzeszowie. Diagnozy i praktyczne rozwiązania czy cyklicznej konferencji Społeczne i etyczne aspekty przemian organizowanej przy Instytucie Nauk Socjologicznych (Instytucie Socjologii) UR.

  Członkowie Rzeszowskiego Oddziału PTS brali czynny udział w Zjazdach PTS w Zielonej Górze, Krakowie, Szczecinie, Gdańsku i Wrocławiu.
Rzeszowski Oddział PTS współpracuje również z Studenckim Kołem Naukowym Socjologów przy Uniwersytecie Rzeszowskim.


Skład zarządu PTS  oddział w Rzeszowie:

dr hab. prof. UR Krystyna Leśniak-Moczuk – przewodniczący Zarządu
– sekretarz Zarządu
– członek Zarządu