Projekty

Tytuł projektu:

Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin z uwzględnieniem zjawiska depopulacji.

Niepełnowidzialni – reprezentacje niepełnosprawności w filmach, serialach i programach TV dla dzieci i młodzieży.

Czy istnieje pogranicze fantomowe? Badania wstępne społeczności lokalnych dawnego pogranicza Galicji i Królestwa Polskiego.