Biblioteka INS UR

 

Czasopisma Prenumerowane  w Instytucie Nauk Socjologicznych

  • Studia Socjologiczne - od nr 4/2007 do nr 4/2013
  • Przegląd Socjologiczny - od nr 1/2008 do 4/2013
  • Sprawy Narodowościowe - od nr 32/2008 - 43/2013
  • Polish Sociological Review - od nr 1/2008 do 4/2013
  • SPOŁECZEŃSTWO i RODZINA - od nr 3/2009 - 
  • Przestrzeń społeczna - od nr 1/2011 do 2013
  • Polityka społeczna do 2013 r.


Studenci kierunku praca socjalna mogą również korzystać z księgozbioru biblioteki kursu szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej.