Konferencje naukowe

Przy współudziale Centrum Badań Regionalnych i Transgranicznych zostały zorganizowane następujące konferencje: