Uroczyste spotkanie wigilijne w Podkarpackim Hospicjum dla Dzieci


W dniu 17.12.2022 Studentki III roku Pedagogiki specjalność Opiekuńczo-Wychowawcza, studia stacjonarne wsparły organizację Wigilii w siedzibie Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci na ul. Lwowskiej 132. Panie: Aleksandra Bujdasz,  Beata Kawalec, Patrycja Kołomyja, Aleksandra Łaba, Patrycja Mastaj, Dominika Traciak odpowiadając na apel Koordynatorki wolontariatu Pani Moniki Barłowskiej- Kuchar, zaangażowały się w przygotowanie i prowadzenie zabaw dla podopiecznych Fundacji oraz dzieci uczestniczących w spotkaniu wigilijnym. Wiele radości i prezentów przyniósł św. Mikołaj, który nie zapomniał również o Studentkach.