Harmonogram posiedzeń Rady Naukowej

12 grudnia 2019 r.
9 stycznia 2020 r.
20 lutego 2020 r.
12 marca 2020 r.
16 kwietnia 2020 r.
14 maja 2020 r.
4 czerwca 2020 r.