Harmonogram posiedzeń Rady Naukowej

Terminarz posiedzeń Rady Naukowej Kolegium Nauk Społecznych UR w roku akademickim 2020/2021

16 września 2021 r.

Terminarz posiedzeń Rady Naukowej Kolegium Nauk Społecznych UR w roku akademickim 2021/2022

Semestr zimowy
21 października 2021 r.
18 listopada 2021 r.
9 grudnia 2021 r.
20 stycznia 2022 r.
Semestr letni
17 lutego 2022 r.
17 marca 2022 r.
21 kwietnia 2022 r.
19 maja 2022 r.
23 czerwca 2022 r.