Harmonogram posiedzeń Rady Naukowej

Terminarz posiedzeń Rady Naukowej Kolegium Nauk Społecznych UR w roku akademickim 2020/2021

Semestr zimowy
15 października 2020 r.
19 listopada 2020 r.
16 grudnia 2020 r.
21 stycznia 2021 r.
Semestr letni
24 lutego 2021 r.
18 marca 2021 r.
15 kwietnia 2021 r.
20 maja 2021 r.
17 czerwca 2021 r.