Studenckie Koło Naukowe Edukacja bez granic

Koło naukowe Edukacja bez granic powstało w 2017 roku, a jego głównym celem jest rozwijanie teoretyczno-praktycznych zagadnień związanych z całożyciowym uczenia się (Lifelong Learning) oraz edukacją formalną, pozaformalną i nieformalną. Główne cele koła to:

  • rozbudzanie wrażliwości na problemy edukacyjne Polski i świata,
  • rozwijanie zainteresowań badaniami komparatystycznymi systemów edukacyjnych i pedagogiki alternatywnej Polski i świata,
  • akceptacja dla tolerancji i rozwiązań edukacyjnych, realizowanych w różnych krajach świata.

       Koło realizuje swoje cele poprzez:

  • praktyczne stosowanie metod badawczych, charakterystycznych dla pedagogiki porównawczej i alternatywnej;
  • dokumentowanie przejawów działalności edukacyjnej Rzeszowa i Podkarpacia w kontekście analiz systemów oświatowych Europy i świata;
  • przygotowywanie referatów i głosów w dyskusji nad problemami systemów edukacyjnych, jako efektów prowadzonych badań naukowych;
  • aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, krajowych i zagranicznych, w ramach sesji studenckich.

       W skład członków koła naukowego Edukacja bez granic wchodzą studentki Uniwersytetu Rzeszowskiego z Wydziału Pedagogicznego: Justyna Gierula, Natalia Baran, Karolina Pudełko, Magdalena Szczepanek, Andżelika Sereda, Wioleta Ćwikła, Katarzyna Dziedzic, Anna Dykas, Karolina Cwynar, Marzena Baran, Marcelina Misiewicz, Aleksandra Białogłowska, Paulina Nguyen-Quang, Magdalena Bal, Gabriela Kielar, Sylwia Wlazło, Lidia Ulanowska oraz przewodnicząca Anna Solecka. Opiekunem koła naukowego jest dr hab. Wojciech Walat. Codzienną pracę koła wspomagają pracownicy Zakładu Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych.

       Koło naukowe umożliwia rozwój studentów i zdobycie doświadczenia do pełnienia roli animatora wystaw i warsztatów interaktywnych, uczestnictwa w międzynarodowych olimpiadach, konferencjach, jak również publikacji artykułów naukowych.

Opracowali:

Anna Solecka

mgr inż. Tomasz Warchoł