Studenckie Penitencjarne Koło Naukowe

Sekcja Penitencjarna NKP Uniwersytetu Rzeszowskiego, która aktywnie działała od 2004 roku przy Katedrze Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacyjnej, w marcu 2021 roku została przemianowana na Studenckie Penitencjarne Koło Naukowe. Założycielem i opiekunem naukowym jest dr Monika Badowska-Hodyr.

 

 

Do Studenckiego Penitencjarnego Koła Naukowego należą studenci Pedagogiki resocjalizacyjnej, studiów zarówno I jak i II stopnia, zainteresowanych problemami współczesnej penitencjarystyki oraz pragnących poszerzać swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Główne formy aktywności to: wizyty studyjne i warsztaty penitencjarne w zakładach karnych Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej w Rzeszowie, Lublinie, Krakowie, Wrocławiu i Warszawie, penitencjarne obozy naukowe, spotkania i dyskusje z praktykami penitencjarnymi, aktywne uczestnictwo w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz organizacja inicjatyw i projektów wspierających proces inkluzji społecznej. Celem podejmowanych działań jest poszerzenie wiedzy teoretycznej o praktyczną, niezbędną w obszarze projektowania oraz prowadzenia oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób odbywających karę pozbawienia wolności, także zwalnianych z jednostek penitencjarnych, poznanie nowatorskich metod i sposobów skutecznej resocjalizacji w warunkach izolacji więziennej. Ponadto prowadzenie badań naukowych w zakresie problematyki penitencjarnej i ich praktyczne zastosowanie.

Studenckie Penitencjarne Koło Naukowe koncentruje się na działaniach wspierających resocjalizację, bazując na poznanej teorii a także wykorzystując wiedzę penitencjarną w praktyce. Dotychczasowe, z perspektywy praktyki penitencjarnej, dokonania na przestrzeni 16 lat działalności to:

 • zorganizowanie 15 edycji Penitencjarnych Obozów Naukowych;
 • zorganizowanie 3 edycji Seminarium Penitencjarnego nt. „Za murami więzienia… Pedagogiczne, psychologiczne i prawne aspekty współczesnej penitencjarystyki i jej wymiar praktyczny”;
 • zorganizowanie wspólnie z osadzonymi 10 edycji przedstawień teatralnych dla dzieci osadzonych w ramach warsztatów resocjalizacji twórczej oraz dla uczniów szkół podstawowych i wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w ramach wspierania procesu reintegracji społecznej osadzonych,
 • kilkadziesiąt wizyt studyjnych w jednostkach penitencjarnych na terenie pięciu Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej: rzeszowskim, wrocławskim, lubelskim, krakowskim i warszawskim.

 

 

 

Rok akademicki 2020/2021

Studenckie Penitencjarne Koło Naukowe

 

Opiekun naukowy

dr Monika Badowska-Hodyr

Instytut Pedagogiki

Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej

tel. kom.: 796-777-318

e-mail: [email protected]

 

 

Zarząd Studenckiego Penitencjarnego Koła Naukowego

Prezes - Magdalena Materna

tel. kom.: 883-558-820

e-mail: [email protected]

Sekretarze - Agata Domagalska, Dominika Łukaszewska

 

Do Studenckiego Penitencjarnego Koła Naukowego należą

 1. Magdalena Materna
 2. Agata Domagalska
 3. Dominika Malczewska
 4. Ewelina Lis
 5. Magdalena Gdula
 6. Piotr Opuchlik
 7. Mariola Anyszek
 8. Karolina Dziadosz
 9. Patrycja Fołta
 10. Gabriela Obłoza
 11. Magdalena Lisik
 12. Oliwia Czerwińska
 13. Damian Basara
 14. Patrycja Błajdo
 15. Natalia Grabowska
 16. Marlena Kowalczuk
 17. Adrianna Plizga
 18. Kinga Piwowar
 19. Klaudia Mazonik
 20. Aleksandra Falisz
 21. Iryna Gnus
 22. Klaudia Gawron
 23. Gabriela Filip
 24. Karina Marko
 25. Gabriela Dopart
 26. Aleksandra Janusz
 27. Marcelina Sochacka
 28. Gabriela Szczerba
 29. Emilia Kucab
 30. Sandra Kaproń
 31. Natalia Śliwa
 32. Weronika Łopata
 33. Agnieszka Kocoł
 34. Karolina Malak
 35. Joanna Mordasiewicz
 36. Katarzyna Piszcz