Zakład Myśli Politycznej i Teorii Polityki

     Zakład powstał w 2019 roku i stanowi naukową kontynuację istniejącego w latach 2012-2019 Zakładu Teorii Państwa, Prawa i Polityki. Jego pracownicy zajmują się następującymi obszarami badawczymi: teorią polityki, nauką o państwie i instytucjach politycznych, metodologią badań politologicznych, polskim systemem partyjnym i polskimi partiami politycznymi, rywalizacją polityczną, polską myślą polityczną oraz historią instytucji politycznych. Pokłosiem badań pracowników jest opublikowanie 5 monografii zwartych oraz 4 monografii zbiorowych pod redakcją a także ponad 150 artykułów w czasopismach i rozdziałów w monografiach zbiorowych, haseł encyklopedycznych i rozdziałów w podręcznikach akademickich.

Pracownik

Dane kontaktowe

Kierownik Zakładu
dr hab. Tomasz Koziełło, prof. UR

pokój 329
telefon: 17 872 10 97
e-mail: [email protected]

dr hab. Przemysław Maj, prof. UR

pokój 329
telefon: 17 872 10 97
e-mail: [email protected]

dr Anna Pięta-Szawara

pokój 327
telefon: 17 872 10 19
e-mail: [email protected]

mgr Karol Piękoś

pokój 327
telefon: 17 872 10 19
e-mail: [email protected]