Wyjątkowy Dzień Dziecka w świetle inkluzji symetrycznej

Dnia 4 czerwca 2024roku w Instytucie Pedagogiki UR odbyło się szczególne wydarzenie z zakresu inkluzji symetrycznej  pt. Wyjątkowy Dzień Dziecka w świetle inkluzji symetrycznej. Organizatorem wydarzenia było Koło Naukowe Pedagogów Specjalnych oraz studenci I roku pedagogiki specjalnej. Studentów  odwiedziły dzieci ze szczególnymi potrzebami. Podczas spotkania gościliśmy Panią Dyrektor CEW mgr Dorotę Bieszcz-Daniluk  z dziećmi opiekunami i rodzicami. Wydarzenie rozpoczęto od przywitania Gości przez Dyrektora Instytutu Pana Prof. UR dr hab. Ryszarda Pęczkowskiego oraz Opiekuna Koła Prof. UR dr hab. Krystynę Barłóg. Następnie rozpoczęła się część animacyjna przepełniona wzajemnymi serdecznymi i radosnymi relacjami. Część animacyjna zawierała m.in. wspólne zabawy muzyczne, malowanie twarzy, warsztaty plastyczne, niespodzianki i łakocie. Wydarzenie uświetnił wykład Pani Dyrektor mgr D. Bieszcz-Daniluk na temat funkcjonowania Centrum Edukacji Włączającej. To szczególne spotkanie dzieci ze szczególnymi potrzebami ze studentami w murach Instytutu Pedagogiki UR stało się źródłem radosnych przeżyć dla dzieci i relacji, a dla studentów możliwością wzajemnych doświadczeń, wzajemnego poznania, rozwijania empatii i kompetencji pomocowych.

 

Tekst i zdjęcia: Aleksandra Telega, studentka  I roku pedagogiki specjalnej