Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych - Łańcut 2023

Studentki Koła Naukowego Pedagogów Społecznych

działającego w Instytucie Pedagogiki UR

na „Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych” w Łańcucie

 

W dniu 26.10.2023 roku w Łańcucie w stylowej Sali Balowej Hotelu „Łańcut” odbył się 15. Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych.  W imprezie wzięły udział wszystkie placówki zajmujące się działalnością opiekuńczo-wychowawczą z terenu powiatu łańcuckiego. Na uroczystość  przybyły także delegacje podobnych placówek z terenu całej archidiecezji przemyskiej. Przegląd zgromadził łącznie około 500 osób. Organizatorami uroczystości, jak co roku, byli: Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy CARITAS Archidiecezji Przemyskiej w Wysokiej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Starostwo Powiatowe w Łańcucie oraz CARITAS Archidiecezji Przemyskiej. Swoją cegiełkę w organizację imprezy włożyła również grupa pracowników Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz studentek reprezentujących Studenckie Koło Naukowe Pedagogów Społecznych działające w tym Instytucie.

Na tę okoliczność do wyżej wymienionego hotelu przybyli podopieczni wszystkich placówek zrzeszających osoby niepełnosprawne (dzieci, osoby dorosłe i w podeszłym wieku). Oprócz podopiecznych, ich rodziców lub opiekunów swoją obecnością spotkanie zaszczycili przedstawiciele różnego rodzaju organizacji oraz instytucji działających na terenie województwa podkarpackiego i powiatu łańcuckiego.

Znaczący wkład w uroczystość łańcucką wniosły studentki pedagogiki należące do wspomnianego wyżej koła naukowego, które wraz z prof. Romanem Pelczarem zadbały o cześć artystyczną tej prestiżowej imprezy. Wyżej wymienieni wykonali szereg znanych piosenek i przebojów. Występ  został przyjęty przez uczestników tej uroczystości gromkimi brawami.

Warto nadmienić, iż udział reprezentacji Instytutu Pedagogiki w Przeglądzie jest kontynuacją współpracy, którą władze Instytutu Pedagogiki, w osobie  Dyrektora dra hab. prof. UR Ryszarda Pęczkowskiego, podpisały z Ośrodkiem Rewalidacyjno-Wychowawczym w Wysokiej w roku 2016.

Integralnym elementem imprezy była prezentacja bardzo bogatej wystawy dokumentującej działalność wszystkich instytucji związanych z osobami niepełnosprawnymi i starszymi z powiatu łańcuckiego. Wystawa wzbudziła wielkie zainteresowanie również członkiń koła. W trakcie imprezy studentki udzieliły wywiadów dla lokalnych mediów.

W przyszłości planowane są kolejne wspólne przedsięwzięcia integrujące środowisko osób niepełnosprawnych i starszych ze środowiskiem akademickim Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

                                                                                              Opiekun SKNPS

                                                                                                           Hubert Sommer