Profilaktyka i resocjalizacja w praktyce cykliczne spotkania Pracowników placówek profilaktyczno-resocjalizacyjnych

„PROFILAKTYKA I RESOCJALIZACJA W PRAKTYCE” cykliczne spotkania Pracowników placówek profilaktyczno-resocjalizacyjnych ze Studentami pedagogiki resocjalizacyjnej oraz profilaktyki społecznej z resocjalizacją

16.05.2024 roku odbyło się spotkanie z Panią mgr Jagodą Nowak – pedagogiem, kierowniczką Świetlicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Przystań”  w Przemyślu.

Nasi Studenci mieli okazję dowiedzieć się nie tylko o licznych, ważnych funkcjach i zadaniach, które pełni świetlica środowiskowa dla dzieci, ale również poznać „metodykę” pozyskiwania środków i organizowania działań profilaktycznych dla społeczności lokalnych.

Serdecznie zachęcamy do dokładnego zapoznania się ze szczegółami  pracy Świetlicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Przystań” w Przemyślu https://tpdprzemysl.pl/swietlica/#1696939792579-34a68723-b629. Działa ona jako jedna z agend Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (https://tpdprzemysl.pl/o-nas/) - ogólnopolskiego stowarzyszenia pożytku publicznego, które prowadzi działalność już ponad 100 lat.

 Składamy serdeczne podziękowania Pani Jagodzie Nowak za przyjęcie naszego zaproszenia i przeprowadzenie bardzo interesującego wykładu. Pasja pedagogiczna Pani Kierownik odczuwalna w trakcie prezentacji działań Stowarzyszenia i promienny uśmiech na jej twarzy przekonuje nas jak bardzo satysfakcjonującą jest praca na rzecz dzieci. Serdecznie dziękujemy Towarzystwu Przyjaciół Dzieci za materiały edukacyjne przekazane dla naszych Studentów.

Liczymy na dalszą współpracę ze Świetlicą Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Przystań” w Przemyślu.

Jesteśmy ogromnie dumni, że mgr Jagoda Nowak - jest NASZĄ ABSOLWENTKĄ Pedagogiki w zakresie profilaktyki i resocjalizacji.

 Serdecznie dziękujemy Panu Dyrektorowi Instytutu Prof. UR dr hab. Ryszardowi Pęczkowskiemu oraz Prodziekanowi dr Waldemarowi Libowi za patronat nad cyklem naszym spotkań z Interesariuszami Zewnętrznymi „PROFILAKTYKA I RESOCJALIZACJA W PRAKTYCE”.

            Serdecznie dziękujemy za udział w naszej dyskusji Szanownym Koleżankom z Zakładu Nauk o Rodzinie.

            Serdecznie dziękujemy Państwu Studentom za liczny udział (80 osób) – Państwa zaangażowanie bardzo motywuje nas do kontynuowania organizowania cyklicznych spotkań z Interesariuszami Zewnętrznymi.

Organizatorzy spotkania  - Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej