Podsumowanie projektu z programu MEiN „Nauka dla Społeczeństwa”

Tytuł projektu: „Tradycja szkolnictwa elementarnego autonomicznej Galicji i II Rzeczypospolitej jako element dziedzictwa narodowego”

Projekt finansowany z programu „Nauka dla Społeczeństwa” Ministra Edukacji i Nauki

Dofinansowanie: 159 785 zł, całkowita wartość projektu: 159 785 zł

Cel projektu: uaktualnienie i pogłębienie badań naukowych nad polskim dziedzictwem edukacyjnym, będącym ważnym elementem polskiego dziedzictwa kulturowego oraz ich upowszechnienie.

Przedmiot badań w projekcie: tradycja polskiego szkolnictwa elementarnego w okresie autonomii w Galicji oraz szkolnictwa powszechnego II Rzeczypospolitej, w aspekcie oddziaływań wychowawczych na młodzież i społeczeństwo, mających na celu budowanie tożsamości narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i propaństwowych (w niepodległej II RP).

Zespół projektu: prof. dr hab. Roman Pelczar (lider projektu), dr hab. nadzw. Edmund Juśko,
dr hab. prof. nadzw. Andrzej Niedojadło, dr hab. prof. nadzw. Jan Ryś, dr Hubert Sommer,
dr Paweł Juśko (koordynator projektu).

Efekty projektu:

Dwie publikacje naukowe wydane przez Wydawnictwo UR w nakładach po 500 egzemplarzy każda oraz dostępnych w wersji cyfrowej:

Album fotograficzny wydany w nakładzie 500 egzemplarzy i dostępny w wersji cyfrowej: Galicyjska szkoła ludowa i szkoła powszechna II Rzeczypospolitej – polskie dziedzictwo edukacyjne i kulturowe, oprac. Paweł Juśko, Hubert Sommer, Rzeszów 2023.

Powyższe wydawnictwa dostępne są także w Bibliotece Cyfrowej POLONA – w kolekcji „Nauka dla Społeczeństwa”.

Wystawa fotograficzna w formie prezentacji na 15 roll-upach pt. Galicyjska szkoła ludowa i szkoła powszechna II Rzeczypospolitej – polskie dziedzictwo edukacyjne i kulturowe – prezentowana dotychczas (jesień 2023 r.) na Akademii Zamojskiej w Zamościu, w II Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie oraz podczas konferencji z kadrą kierowniczą szkół i placówek oświatowych organizowanych przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

Cykl pięciu tematycznych podcastów z ekspertami projektu przygotowanych we współpracy z Polskim Radiem Rzeszów dostępnych na stronie internetowej Radia – tutaj oraz na platformie podcastwoej Spotyfy.