Laur Studentów 2023 dla dr Moniki Zielińskiej-Czopek

7 grudnia 2023 roku, w Instytucie Muzyki, odbyła się uroczysta Gala „Laur Studenta 2023”, zorganizowana przez Samorząd Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego. To uroczystość, podczas której studenci mają zaszczyt uhonorować i wyrazić swoją wdzięczność osobom, organizacjom, firmom i instytucjom, które wspierają ich codzienną działalność. Wyjątkowo miłą nagrodą dla nauczycieli akademickich jest Laur – Przyjaciel Studentów.

W tym roku Najlepszym Przyjacielem Studentów w Instytucie Pedagogiki została dr Monika Zielińska-Czopek, pracownik Katedry Badań Szkoły i Społeczeństwa Zmediatyzowanego. Pani doktor wzruszonym głosem podziękowała wszystkim studentom, którzy oddali na nią głos oraz przypomniała, że: „(…) przyjemność  w pracy nauczyciela polega nie na tym, że my uczymy ludzi, ale patrzymy jak sami się uczą…”. Zwróciła też uwagę na konieczność takiego przygotowywania zajęć przez nauczycieli akademickich, aby dzięki nim student sam dochodził do wiedzy.

W uroczystości wzięły udział nie tylko osoby reprezentujące kadrę akademicką UR, ale także przedstawiciele firm, instytucji i organizacji, które wspierają studentów i współpracują z Samorządem Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Instytut Pedagogiki podczas Gali „Laur Studenta” reprezentowała Prof. UR. dr hab. Marta Wrońska, Z-ca Dyrektora Instytutu Pedagogiki ds. nauki i jakości kształcenia oraz prodziekan Kolegium Nauk Społecznych Dr Waldemar Lib.

W imieniu studentów i pracowników Instytutu Pedagogiki, serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów naukowych i dydaktycznych!

 

Laur studenta

Laur studenta

 

Tekst i zdjęcia: Prof. UR dr hab. Marta Wrońska