10. edycja Akcji Najdłuższa Książka Świata

6. czerwca odbyła się 10. edycja Akcji Najdłuższa Książka Świata zorganizowana przez Studenckie Koło Animatorów Kultury Literackiej Dzieci.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 28 połączyli 496 kartek Książki. Długość tegorocznego fragmentu to 203 metry!

Dziękujemy Dzieciom, Nauczycielom i wszystkim Uczestnikom:)

 

Składamy podziękowania:

Dyrekcji Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie,

Dyrekcji Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa,

Dyrekcji  Podkarpackiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Rzeszowie,

Dyrekcji i Pracownikom Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie, Radnemu Rady Miejskiej Miasta Rzeszowa – Sławomirowi Gołąbowi,

za to że są z nami od tych 10. lat.

 

Książka w całości liczy obecnie 2124 metry!

 

Opiekunka Koła

Alicja Ungeheuer-Gołąb