Centrum Nauki Kopernik

Dnia 21.11.2018r. odbył się wyjazd koła naukowego Edukacja bez granic działającego na Wydziale Pedagogicznym popularyzującego wiedzę naukową do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Opiekunami naukowymi byli dr Waldemar Lib oraz dr inż. Tomasz Warzocha z Zakładu Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych.

Podczas wyjazdu studentki zdobyły nowe doświadczenia, wiedzę i umiejętności związaną z popularyzacją wiedzy naukowej poprzez uczestniczenie w różnorodnych warsztatach, dokładne analizowanie poszczególnych eksponatów oraz udział w wielu doświadczeniach i eksperymentach. Pobyt w Centrum Nauki Kopernik stał się inspiracją dla opracowania nowych ćwiczeń i pomysłów, które zostaną wykorzystane w prowadzeniu wystaw interaktywnych dla szkół ogólnokształcących organizowanych na terenie Uniwersytetu Rzeszowskiego.