Studenckie Koło Edukacja bez granic

O nas

Koło naukowe Edukacja bez granic powstało w 2017 roku, a jego głównym celem jest rozwijanie teoretyczno-praktycznych zagadnień związanych z całożyciowym uczenia się (Lifelong Learning) oraz edukacją formalną, pozaformalną i nieformalną. Główne cele koła to:

  • rozbudzanie wrażliwości na problemy edukacyjne Polski i świata,
  • rozwijanie zainteresowań badaniami komparatystycznymi systemów edukacyjnych i pedagogiki alternatywnej Polski i świata,
  • akceptacja dla tolerancji i rozwiązań edukacyjnych, realizowanych w różnych krajach świata.

Koło realizuje swoje cele poprzez:

  • praktyczne stosowanie metod badawczych, charakterystycznych dla pedagogiki porównawczej i alternatywnej;
  • dokumentowanie przejawów działalności edukacyjnej Rzeszowa i Podkarpacia w kontekście analiz systemów oświatowych Europy i świata;
  • przygotowywanie referatów i głosów w dyskusji nad problemami systemów edukacyjnych, jako efektów prowadzonych badań naukowych;
  • aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, krajowych i zagranicznych, w ramach sesji studenckich.

Opiekunem koła naukowego jest dr inż. Tomasz Warchoł. Codzienną pracę koła wspomagają pracownicy Zakładu Edukacji Nauczycieli.

Koło naukowe umożliwia rozwój studentów i zdobycie doświadczenia do pełnienia roli animatora wystaw i warsztatów interaktywnych, uczestnictwa w międzynarodowych olimpiadach, konferencjach, jak również publikacji artykułów naukowych.

Kopia Kopia Ciemne Niebieskie i Białe Planeta Schludne i Nowoczesne Granie i Technologia Logo (3).png [40.28 KB]

Koło posiada swoja stronę internetową: https://www.facebook.com/edukacja.bez.granic.ur